• WPT Team

BAM สนับสนุนเงินสร้างห้องน้ำวัดนายนพรัตน์ อุ่นจัตตุรพร  รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์  หรือ BAM พร้อมพนักงาน มอบเงินสนับสนุนสร้างห้องน้ำให้กับวัดศาลาลอย อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา จำนวน 300,000 บาท เพื่อให้บริการแก่ประชาชนที่เข้ามาทำกิจกรรมภายในวัด

  • Facebook

+66847000180

©2019-2020 by Wealth Plus Today.