• WPT Team

BAM สนับสนุนเงินสร้างห้องน้ำวัดนายนพรัตน์ อุ่นจัตตุรพร  รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์  หรือ BAM พร้อมพนักงาน มอบเงินสนับสนุนสร้างห้องน้ำให้กับวัดศาลาลอย อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา จำนวน 300,000 บาท เพื่อให้บริการแก่ประชาชนที่เข้ามาทำกิจกรรมภายในวัด

ดู 8 ครั้ง
TMSTH Ads-01.jpg
Banner เว็บไซต์ wealthplustoday ขนาด 250

+66847000180

©2019 by Wealth Plus Today.

  • Facebook