• Chatchai

BAM ออกมาตรการพักชำระเงินต้น - ดอกเบี้ย ช่วยลูกค้าฝ่าวิกฤติไวรัสโควิด -19

BAM ออกหลายมาตรการช่วยลูกค้าที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัสโควิด – 19 ซึ่งส่งผลต่อความสามารถในการผ่อนชำระของลูกค้าปรับโครงสร้างหนี้ และลูกค้าที่ซื้อทรัพย์แบบผ่อนชำระกับ BAM บางส่วน โดยลูกค้าสามารถแจ้งความประสงค์เลือกมาตรการที่ตรงตามความต้องการ บนหน้าเว็บไซต์ www. Bam.co.th ต่อไป


นายสมพร มูลศรีแก้ว กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ หรือ BAM กล่าวว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด – 19 ที่ส่งผลกระทบในวงกว้าง และต่อเนื่องอยู่ในขณะนี้ บริษัทฯ มีความห่วงใยลูกค้าปรับโครงสร้างหนี้ และลูกค้าที่ซื้อทรัพย์สินรอการขายแบบผ่อนชำระกับ BAM ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ดังกล่าวจนส่งผลให้ความสามารถในการผ่อนชำระลดลง ถึงขั้นที่ไม่สามารถผ่อนชำระในช่วงนี้ได้BAM จึงได้ออกมาตรการเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับลูกค้าปรับโครงสร้างหนี้ และลูกค้าที่ซื้อทรัพย์แบบผ่อนชำระโดยสามารถเลือก 1 ใน 3 มาตรการช่วยเหลือ ที่เหมาะสมกับความสามารถในการชำระของตนเอง ดังนี้


1. พักชำระเงินต้นและดอกเบี้ย เป็นเวลา 3 เดือน

2. พักชำระเงินต้นและดอกเบี้ย เป็นเวลา 3 เดือน หลังจากนั้นพักชำระเงินต้นเป็นเวลา 3 เดือน

(ชำระเฉพาะดอกเบี้ย)

3. พักชำระเงินต้น (ชำระเฉพาะดอกเบี้ย) จนถึงงวดเดือนธันวาคม 2563

คุณสมบัติของผู้เข้าร่วมโครงการเพื่อขอผ่อนปรนเงื่อนไขการผ่อนชำระ คือ ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ไวรัสโควิด-19 จะต้องเป็นลูกค้าปรับโครงสร้างหนี้กับ BAM ทั้งลูกค้ารายย่อย และลูกค้า SME และต้องเป็นลูกค้าที่ซื้อทรัพย์สินรอการขายแบบผ่อนชำระกับ BAM

ทั้งนี้ ลูกค้าสามารถยื่นคำร้องขอผ่อนปรนเงื่อนไขการผ่อนชำระ ภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2563 ซึ่ง BAM จะพิจารณาตามความเหมาะสมสำหรับลูกค้าแต่ละราย โดยสามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ Call Center 02-630-0700 สำนักงานใหญ่ สำนักงานดอนเมือง และสำนักงานสาขาทั่วประเทศ หรือทาง FB : Bam Thailand FB : ศูนย์ประนอมหนี้ออนไลน์ by BAM และ Line : @bamline

60842134_344840146219935_815184079816228
60842134_344840146219935_815184079816228