• WPT Team

BAM มอบอุปกรณ์ทางการแพทย์รพ.เลิดสิน


นางวิภาศิริ แสงวัชระกุล ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ หรือ BAM มอบเงินสนับสนุนจำนวน 460,000 บาท เพื่อจัดซื้อเครื่องมือวัดมวลสารองค์ประกอบร่างกาย ให้แก่โรงพยาบาลเลิดสิน กรุงเทพมหานคร โดยมี นายสมพงษ์ ตันจริยภรณ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเลิดสิน เป็นผู้รับมอบ เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2562

  • Facebook

+66847000180

©2019-2020 by Wealth Plus Today.