• WPT Team

BAM มอบเงินสนับสนุนซื้อตู้อบทารกแรกเกิดนายบัณฑิต อนันตมงคล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และนายวีรเวช ศิริชาติไชย รองผู้จัดการใหญ่ บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) หรือ BAM มอบเงินสนับสนุนโครงการจัดซื้อตู้อบทารกแรกเกิดและเครื่องให้ความอบอุ่นทารก ให้กับมูลนิธิกุมาร โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า ในพระอุปถัมภ์ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา โดยมี ศาสตราจารย์เกียรติคุณ พลโทแพทย์หญิงทิพย์ ศรีไพศาล ประธานมูลนิธิกุมาร พร้อมคณะแพทย์ พยาบาล เป็นผู้รับมอบ ณ อาคารพัชรกิติยาภา โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า

60842134_344840146219935_815184079816228
60842134_344840146219935_815184079816228