• WPT Team

BAM มอบเงินสนับสนุนจัดซื้อเครื่องมือแพทย์
บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) หรือ BAM มอบเงินจำนวน 100,000 บาท เพื่อสนับสนุนการจัดซื้อเครื่องรัดห้ามเลือดด้วยแรงดันลมระบบไฟฟ้า เพื่อใช้ในการผ่าตัดสำหรับผู้ป่วย ให้แก่ โรงพยาบาลศูนย์บริการแพทย์นนทบุรี โดยมี นายแพทย์วุฑฒิชัย จิรโชติกุล รองผู้อำนวยการโรงพยาบาล และทันตแพทย์หญิงมยุรี ธนะทิพานนท์ ทันตแพทย์เชี่ยวชาญ ร่วมรับมอบ ณ โรงพยาบาลศูนย์บริการการแพทย์นนทบุรี

60842134_344840146219935_815184079816228
60842134_344840146219935_815184079816228