• WPT Team

BAM Property Design Contest ครั้งที่ 4
บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ หรือ BAM ร่วมกับภาควิชาสถาปัตยกรรมภายใน คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดโครงการ BAM Property Design Contest # 4 การประกวดปรับปรุง และออกแบบสถาปัตยกรรมภายในและภายนอกอาคารพาณิชย์ โดย นาย ปรัชญา จันทราภัย ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กร BAM มอบทุนการศึกษา และประกาศนียบัตรให้แก่นิสิตที่ชนะการประกวด ณ ห้องประชุมคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

60842134_344840146219935_815184079816228
60842134_344840146219935_815184079816228