• WPT Team

BAM Property Design Contest ครั้งที่ 4
บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ หรือ BAM ร่วมกับภาควิชาสถาปัตยกรรมภายใน คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดโครงการ BAM Property Design Contest # 4 การประกวดปรับปรุง และออกแบบสถาปัตยกรรมภายในและภายนอกอาคารพาณิชย์ โดย นาย ปรัชญา จันทราภัย ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กร BAM มอบทุนการศึกษา และประกาศนียบัตรให้แก่นิสิตที่ชนะการประกวด ณ ห้องประชุมคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

TMSTH Ads-01.jpg
Banner เว็บไซต์ wealthplustoday ขนาด 250

+66847000180

©2019 by Wealth Plus Today.

  • Facebook