• WPT Team

BAM มอบรถตู้ให้สถานสงเคราะห์บ้านเด็กกำพร้าลอเรนโซนายมนัส สุขสวัสดิ์ กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคม และนายพงศธร มณีพิมพ์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) หรือ BAM พร้อมด้วยผู้บริหาร และพนักงาน ร่วมจัดกิจกรรมส่งมอบรถตู้ BAM ให้แก่สถานสงเคราะห์บ้านเด็กกำพร้าลอเรนโซ จังหวัดชลบุรี เพื่อใช้รับส่งเด็กในอุปการะเดินทางไปศึกษาตามโรงเรียนต่าง ๆ โดยมีซิสเตอร์วิภากมล ระดมกิจ เป็นผู้รับมอบ นอกจากนี้ BAM ยังได้เลี้ยงอาหารกลางวัน และมอบกระเป๋าพร้อมของใช้ต่าง ๆ ให้กับเด็ก ๆ อีกด้วย

  • Facebook

+66847000180

©2019-2020 by Wealth Plus Today.