BAM มอบเงินสนับสนุนจัดซื้อเครื่องมือแพทย์
นางจันทร์จิรา มะลิต้น ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาสินทรัพย์และจำหน่ายทรัพย์ภาคตะวันออก และนายอโนทัย ส่องประเสริฐ ผู้จัดการสำนักงานระยอง บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) หรือ BAM เป็นตัวแทนมอบเงินจำนวน 146,750 บาท เพื่อสนับสนุนการจัดซื้อเครื่องดูดเสมหะ ขวดรองรับของเหลว และรถเข็นเปลหามสำหรับผู้ป่วย ให้แก่ โรงพยาบาลท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี โดยมี นายแพทย์ธนภัทร ประดิษฐ์ธรรม ผู้อำนวยการโรงพยาบาล เป็นผู้รับมอบ สำหรับใช้ในกระบวนการรักษาผู้ป่วยต่อไป

60842134_344840146219935_815184079816228
60842134_344840146219935_815184079816228