• WPT Team

BAM มอบเงินสนับสนุนจัดซื้อเครื่องมือแพทย์


นายวีรเวช ศิริชาติไชย รองผู้จัดการใหญ่ และนางวิภาศิริ แสงวัชระกุล ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์จำกัด (มหาชน) หรือ BAMมอบเงินจำนวน 100,000 บาท เพื่อสมทบทุนซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์เพื่อรักษาผู้ป่วยโควิด -19ให้กับมูลนิธิภัทรมหาราชานุสรณ์ ในพระอุปถัมภ์ฯ โดยมี รองศาสตราจารย์ นายแพทย์องค์การ เรืองรัตนอัมพร รองเลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เป็นผู้รับมอบ ณ อาคารศูนย์การแพทย์มะเร็งวิทยาจุฬาภรณ์

60842134_344840146219935_815184079816228
60842134_344840146219935_815184079816228