• WPT Team

BAM มอบเงินสนับสนุนเครื่องผลิตกระแสไฟฟ้า พร้อมอุปกรณ์ส่องสว่างนายวีรเวช ศิริชาติไชย รองผู้จัดการใหญ่ บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) หรือ BAM มอบเงินจำนวน 20,000 บาท ให้แก่ มูลนิธิบรรเทาภัยศิรินทร์ เพื่อจัดซื้อเครื่องผลิตกระแสไฟฟ้าพร้อมอุปกรณ์ส่องสว่าง เพื่อใช้ปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลือผู้ประสบภัยเดือดร้อนในพื้นที่ต่าง ๆ ณ โชว์รูม BAM สำนักงานใหญ่

60842134_344840146219935_815184079816228
60842134_344840146219935_815184079816228