• WPT Team

BAM เปิดสำนักงานภูเก็ตรองรับธุรกิจ ปรับโครงสร้างหนี้ – จำหน่ายอสังหาฯ


BAM เปิดสำนักงานภูเก็ตรองรับการขยายธุรกิจ พร้อมให้บริการปรับโครงสร้างหนี้ และจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์ที่ครบวงจรกับลูกค้า ชี้สำนักงานต่างจังหวัดถือเป็นเครือข่ายส่งเสริมธุรกิจของ BAM ที่เข้มแข็ง สามารถเข้าถึงกลุ่มลูกค้า และคุ้นเคยกับชุมชนท้องถิ่นเป็นอย่างดี


ม.ร.ว.ปรีดิยาธร เทวกุล อดีตรองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดสำนักงานแห่งใหม่ เลขที่ 5/5 , 5/11 หมู่ที่ 8 ตำบลฉลอง อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต โดยมี นายพิเชษฐ์ ปาณะพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต นายบรรยง วิเศษมงคลชัย ประธานคณะกรรมการบริหาร นายสมพร มูลศรีแก้ว กรรมการผู้จัดการใหญ่ คณะผู้บริหาร BAM นายกเทศมนตรีตำบลฉลอง แขกผู้มีเกียรติ และสื่อมวลชน ร่วมงานพิธีเปิดสำนักงานภูเก็ตอย่างเป็นทางการนายบรรยง วิเศษมงคลชัย ประธานคณะกรรมการบริหาร บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) หรือ BAM กล่าวว่า BAM เป็นองค์กรที่ทำหน้าที่บริหารจัดการหนี้ด้อยคุณภาพในระบบสถาบันการเงิน และฟื้นฟูธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ตลอดระยะเวลาของการดำเนินงาน BAM มีการบริหารงานให้เติบโตอย่างต่อเนื่อง นอกจากการวางกลยุทธ์จัดการสินทรัพย์ด้อยคุณภาพ และทรัพย์สินรอการขายให้เกิดประสิทธิภาพ รวมถึงการพัฒนาระบบงานต่าง ๆ และเทคโนโลยีให้ทันสมัยแล้ว หนึ่งในแผนงานพัฒนาธุรกิจของเรา ก็คือ การขยายและปรับปรุงสำนักงานให้ครอบคลุมในทุกภูมิภาคทั่วประเทศ ซึ่งปัจจุบันมีสำนักงานใหญ่ และสำนักงานสาขารวมทั้งสิ้น 26 แห่ง ในครั้งนี้ได้ทำการเปิดสำนักงานภูเก็ตอย่างเป็นทางการ โดยสำนักงานภูเก็ตแห่งนี้ จะดูแลอสังหาฯ และลูกค้า BAM ทั้งในจังหวัดและครอบคลุมจังหวัดใกล้เคียง คือ จังหวัดกระบี่ และจังหวัดพังงาด้วย


ทั้งนี้ สำนักงานต่างจังหวัดถือได้ว่าเป็นเครือข่ายที่ส่งเสริมธุรกิจของ BAM ได้อย่างเข้มแข็ง เนื่องจากสามารถเข้าถึงกลุ่มลูกค้า และมีความคุ้นเคยกับชุมชนในท้องถิ่น ทำให้เข้าใจสภาพตลาดได้เป็นอย่างดี สำนักงานต่างจังหวัดมีการวางแผนจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายต่อเนื่องตลอดทั้งปี โดยเฉพาะการออกบูธ นับเป็นช่องทางในการสร้างฐานลูกค้า และเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ


สำหรับจังหวัดภูเก็ต ถือเป็นศูนย์กลางอันดามัน ที่มีโครงสร้างพื้นฐาน เหมาะสมแก่การลงทุนสูง ตามข้อมูลการพัฒนาเศรษฐกิจ มีการวางแผนขยาย ธุรกิจการค้าให้เจริญเติบโตทุกด้านอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะด้านการบริการและการท่องเที่ยวที่มีศักยภาพสูง มุ่งสู่การเป็นศูนย์กลางเมืองการท่องเที่ยวระดับ โลก มีการเร่งพัฒนาระบบขนส่งมวลชนรองรับนักท่องเที่ยวจากนานาชาติ และมีโครงการรถไฟฟ้ารางเบา (Tramway) โดยแนวเส้นทางมาสิ้นสุดที่ตำบลฉลอ นี้ด้วย ซึ่งเอื้อประโยชน์ต่อการลงทุน ส่งผลให้ความต้องการด้านอสังหาฯ เพื่อประกอบธุรกิจการค้าหรือเป็นที่อยู่อาศัยเพิ่มขึ้นด้วย


“ BAM มีอสังหาริมทรัพย์ มากมาย ทุกประเภท ตั้งอยู่บนทำเลดี ราคาเหมาะสม ที่จะเป็นทางเลือกสร้างโอกาสให้นักลงทุนหรือประชาชนได้มีที่อยู่อาศัยหรือสถานที่ประกอบธุรกิจเป็นของตนเอง สำหรับลูกหนี้ก็สามารถปรับโครงสร้างหนี้ โดย BAM จะช่วยเหลือลูกหนี้ที่สุจริตได้มีโอกาสพลิกฟื้นคืนเครดิต และนำทรัพย์กลับคืนไปใช้ประโยชน์ได้อีกครั้ง BAM พร้อมที่จะร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการผลักดันให้แผนงานพัฒนาระบบเศรษฐกิจของจังหวัดภูเก็ตเจริญเติบโตต่อไปในอนาคต” นายบรรยง กล่าว


นอกจากนี้ ในโอกาสเปิดสำนักงานแห่งใหม่ BAM ได้มอบเงินสนับสนุนให้กับมูลนิธิบ้านเด็กตะวันฉาย มูลนิธิเด็กโสสะแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ และศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงวัยภูเก็ตอีกด้วย

60842134_344840146219935_815184079816228
60842134_344840146219935_815184079816228