• WPT Team

BAM รับโล่ประกาศเกียรติคุณองค์กร TQM Best Practices ปี 2563
นางวิภาศิริ แสงวัชระกุล ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) หรือ BAM เป็นผู้แทนบริษัท ฯ รับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณองค์กรและเกียรติบัตรจาก อาจารย์พัฒนชัย กุลสิริสวัสดิ์ กรรมการที่ปรึกษา มูลนิธิส่งเสริมทีคิวเอ็มในประเทศไทย ในการนำเสนอบทความประเภท TQM Best Practices ปี 2563 เรื่อง กลยุทธ์ CRM ที่เติมเต็มความพึงพอใจให้แก่ลูกค้า ในงาน THAILAND QUALITY CONFERENCE & The 21st Symposium on TQM-BEST Practices in Thailand ปี 2563 ณ อาคารศูนย์ประชุมอุทยานวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2563


60842134_344840146219935_815184079816228
60842134_344840146219935_815184079816228