BAM เปิดสำนักงานดอนเมืองปรับโครงสร้างหนี้ – จำหน่ายอสังหาฯ


BAM เปิดสำนักงานดอนเมืองรองรับการขยายธุรกิจ พร้อมให้บริการด้านปรับโครงสร้างหนี้ และจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์ที่ครบวงจรกับลูกค้า ชี้สำนักงานถือเป็นเครือข่ายส่งเสริมธุรกิจของ BAM ที่เข้มแข็ง สามารถเข้าถึงกลุ่มลูกค้า ตั้งเป้าเปิดสำนักงานในเขตปริมณฑล 4 มุมเมือง รองรับให้บริการลูกค้า


นายบรรยง วิเศษมงคลชัย ประธานคณะกรรมการบริหาร ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดสำนักงานแห่งใหม่ เลขที่ 242/8-9 ซ.วิภาวดีรังสิต 82 แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210 โดยมี กรรมการ กรรมการผู้จัดการใหญ่ คณะผู้บริหาร BAM และแขกผู้มีเกียรติ ร่วมงานพิธีเปิดสำนักงานดอนเมืองอย่างเป็นทางการนายบรรยง กล่าวว่า ตลอดระยะเวลาของการดำเนินงาน BAM ได้บริหารจัดการสินทรัพย์ด้อยคุณภาพ และทรัพย์สินรอการขายด้วยกลยุทธ์ต่าง ๆ ซึ่งหนึ่งในแผนงานพัฒนาธุรกิจก็คือ การปรับปรุงด้านงานบริการและการเพิ่มเครือข่ายสำนักงานให้ครอบคลุมในทุกภูมิภาคทั่วประเทศ ปัจจุบันมีสำนักงานใหญ่และสำนักงานสาขารวมทั้งสิ้น 26 แห่ง นอกจากนี้ในอนาคตยังมีแผนเปิดสำนักงานในเขตปริมณฑลให้ครบทั้ง 4 มุมเมือง เพื่อรองรับการให้บริการลูกค้าได้รับความสะดวกมากยิ่งขึ้น


ทั้งนี้ สำนักงานถือได้ว่าเป็นเครือข่ายที่ส่งเสริมธุรกิจของ BAM ได้อย่างเข้มแข็ง เนื่องจากสามารถเข้าถึงลูกค้า และมีความคุ้นเคยกับชุมชนในท้องถิ่น ทำให้เข้าใจสภาพตลาดได้เป็นอย่างดี สำนักงานจะมีการวางแผนจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายต่อเนื่องตลอดทั้งปี โดยเฉพาะการออกบูธ นับเป็นช่องทางในการสร้างฐานลูกค้า และเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ


อย่างไรก็ดี BAM มีอสังหาฯ มากมาย ทุกประเภท ตั้งอยู่บนทำเลดี ราคาเหมาะสม ที่จะเป็นทางเลือกสร้างโอกาสให้นักลงทุนหรือประชาชนได้มีที่อยู่อาศัยหรือสถานที่ประกอบธุรกิจเป็นของตนเอง สำหรับลูกหนี้ก็สามารถปรับโครงสร้างหนี้ โดย BAM จะช่วยเหลือลูกหนี้ที่สุจริตได้มีโอกาสพลิกฟื้นคืนเครดิต และนำทรัพย์กลับคืนไปใช้ประโยชน์ได้อีกครั้ง BAM

TMSTH Ads-01.jpg
Banner เว็บไซต์ wealthplustoday ขนาด 250

+66847000180

©2019 by Wealth Plus Today.

  • Facebook