• WPT Team

BAM มอบรถตู้พยาบาลพร้อมอุปกรณ์ช่วยชีวิตฉุกเฉิน
นายบรรยง วิเศษมงคลชัย ประธานคณะกรรมการบริหาร และนายบัณฑิต อนันตมงคล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) หรือ BAM ร่วมกับบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ธนาคารออมสิน และธนาคารอาคารสงเคราะห์ มอบรถตู้พยาบาลพร้อมอุปกรณ์ช่วยชีวิตฉุกเฉิน ให้กับโรงพยาบาลด่านขุนทด (หลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ) จังหวัดนครราชสีมา เพื่อช่วยชีวิตผู้ป่วยอุบัติเหตุและฉุกเฉิน นอกจากนี้ BAM ยังได้มอบเงินสนับสนุนซื้อกล้อง CC-TV ให้กับสถานีตำรวจภูธรโนนไทย พร้อมทั้งมอบ COMPUTER ให้กับโรงพยาบาลสีคิ้ว , ที่ว่าการอำเภอด่านขุนทด และสำนักงานสรรพากรพื้นที่ สาขาด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2564

60842134_344840146219935_815184079816228
60842134_344840146219935_815184079816228