• WPT Team

BAM มอบนมกล่อง UHT ให้สถานสงเคราะห์บ้านเด็กกำพร้าลอเรนโซนางจันทร์จิรา มะลิต้น ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาสินทรัพย์และจำหน่ายทรัพย์ภาคตะวันออก บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) หรือ BAMเป็นตัวแทนมอบนมกล่อง UHT รสจืดจำนวน 2,160 กล่อง ให้แก่ สถานสงเคราะห์บ้านเด็กกำพร้าลอเรนโซ จังหวัดชลบุรี เพื่อการบริโภคสำหรับเด็กเล็กในอุปการะ เป็นการเสริมสร้างร่างกายให้แข็งแรง และพัฒนาการที่ดีสำหรับเด็ก โดย BAMได้จัดซื้อนมกล่อง UHT ดังกล่าว จากสหกรณ์โคนมวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร เพื่อเป็นการช่วยเหลือเกษตรโคนม ซึ่งได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด – 19โดยเป็นส่วนหนึ่งในโครงการ BAMปันน้ำใจ สู้ภัยโควิด -19

60842134_344840146219935_815184079816228
60842134_344840146219935_815184079816228