• WPT Team

BAM จับมือ จุฬาฯ จัดประกวดนวัตกรรมบ้านรักษ์โลก


บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) หรือ BAM ร่วมกับ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดโครงการประกวด “ ปรับปรุงและออกแบบสถาปัตยกรรมภายในและภายนอกบ้านเดี่ยว หรือ BAM Property Design Contest” ต่อเนื่องเป็นปีที่ 5 โดยปีนี้จัดขึ้นภายใต้แนวคิด Green Smart Concept (นวัตกรรมบ้านรักษ์โลก) เพื่อเปิดโอกาสให้นิสิตได้แสดงความสามารถ และความคิดสร้างสรรค์จากวิชาความรู้ที่ได้เรียนในปีนี้นิสิตได้นำเสนอผลงานเข้าประกวดรวมทั้งสิ้น 42 ผลงาน และมีนิสิตที่ชนะการประกวด 7 ราย โดย นายวีรเวช ศิริชาติไชย รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ BAMได้มอบทุนการศึกษาให้แก่ นิสิตที่ชนะการประกวด รวมทั้งมอบจอทีวี QLED ขนาด 55 นิ้ว พร้อมอุปกรณ์ติดตั้งจำนวน 2 ชุด เพื่อใช้เป็นสื่อการเรียนการสอน ให้แก่ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร. ปิ่นรัชฎ์ กาญจนัษฐิติคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์เป็นผู้รับมอบ

  • Facebook

+66847000180

©2019-2020 by Wealth Plus Today.