BAM ร่วมสนับสนุนการจัดงานเทศกาลไหมนานาชาติจังหวัดขอนแก่น
นายบัณฑิต อนันตมงคล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) หรือ BAM ร่วมสนับสนุนการจัดงานเทศกาลไหมนานาชาติ ประเพณีผูกเสี่ยว ฯ ประจำปี 2564 ในโครงการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาสินค้า OTOP จังหวัดขอนแก่น ระหว่างวันที่ 29 มกราคม – 9 กุมภาพันธ์ 2565 เพื่อยกระดับการจัดงานเทศกาลไหมสู่ความเป็นนานาชาติมากยิ่งขึ้น โดยมี นางศิริพร จังตระกูล นายกเหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น พร้อมคณะให้การต้อนรับ


60842134_344840146219935_815184079816228
60842134_344840146219935_815184079816228