• Chatchai

ธนาคารกรุงเทพ สานต่อความสำเร็จ ‘วิถีเกษตรก้าวหน้า’ ยุคดิจิทัลจัดสัมมนาพิเศษ-ดึงคนต้นแบบร่วมเวที


ธนาคารกรุงเทพ เดินหน้าสานต่อโครงการ ‘เกษตรก้าวหน้า’ สู่ยุคดิจิทัล หนุนเกษตรกรไทยปรับตัว ดึงนวัตกรรมช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต-ลดความเสี่ยง สร้างโมเดลธุรกิจตนเอง อยู่รอดอย่างยั่งยืน พร้อมชวนเกษตรกรตัวอย่างร่วมเวที แชร์ประสบการณ์ประยุกต์เชื่อมเทคโนโลยีสู่วิถีเกษตร


  • Facebook

+66847000180

©2019-2020 by Wealth Plus Today.