• Chatchai

ธนาคารกรุงเทพ สานต่อความสำเร็จ ‘วิถีเกษตรก้าวหน้า’ ยุคดิจิทัลจัดสัมมนาพิเศษ-ดึงคนต้นแบบร่วมเวที


ธนาคารกรุงเทพ เดินหน้าสานต่อโครงการ ‘เกษตรก้าวหน้า’ สู่ยุคดิจิทัล หนุนเกษตรกรไทยปรับตัว ดึงนวัตกรรมช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต-ลดความเสี่ยง สร้างโมเดลธุรกิจตนเอง อยู่รอดอย่างยั่งยืน พร้อมชวนเกษตรกรตัวอย่างร่วมเวที แชร์ประสบการณ์ประยุกต์เชื่อมเทคโนโลยีสู่วิถีเกษตร


60842134_344840146219935_815184079816228
60842134_344840146219935_815184079816228