• Chatchai

ธนาคารกรุงเทพ รับรางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ ด้านสื่อ ประเภทสื่อมวลชน (ออนไลน์)


นายวีระศักดิ์ สุตัณฑวิบูลย์ รองผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงเทพ (ซ้าย) รับมอบรางวัลนวัตกรรมแห่งชาติด้านสื่อ ประเภทสื่อมวลชน (ออนไลน์) ในงาน Innovation Thailand Expo 2019 จาก ดร.พันธุ์อาจ ชัยรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ NIA กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (ขวา) เพื่อยกย่องเฟซบุ๊ก (Facebook) www.facebook.com/bangkokbanksme และเว็บไซต์ www.bangkokbanksme.com ที่มีการนำเสนอเนื้อหาที่โดดเด่น โดยเฉพาะเนื้อหาในเรื่อง Business Disruption


ทั้งนี้ ได้มีการพิจารณาจากความสามารถในการสร้างความสำเร็จการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านนวัตกรรมผ่านสื่อออนไลน์ ที่วัดประเมินผลจากสถิติค่าเฉลี่ยการปฏิสัมพันธ์สูงสุด ผ่าน 3 วิธีการหลัก คือ การ

กดไลท์ (Like), การแชร์ (Share), และการคอมเมนต์แสดงความคิดเห็น(Comment) ในระหว่างวันที่ 1 มิถุนายน 2561 –31 พฤษภาคม 2562 โดยใช้ Social Listening and Monitoring tools เป็นเครื่องมือวิเคราะห์สื่อสังคมออนไลน์ ในการเก็บรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ผลคะแนน

60842134_344840146219935_815184079816228
60842134_344840146219935_815184079816228