• Chatchai

กรุงเทพประกันภัย เปิดพิพิธภัณฑ์ชุมชนบ้านพรหมทินใต้ ลพบุรี


นายสุปกิต โพธิ์ปภาพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี (กลาง) และนายชัย โสภณพนิช ประธานกรรมการ บริษัท กรุงเทพประกันภัย และประธานกรรมการมูลนิธิกรุงเทพประกันภัย (ที่ 2 จากซ้าย) ได้ให้เกียรติร่วมเป็นประธานในพิธีเปิดพิพิธภัณฑ์ชุมชนบ้านพรหมทินใต้ จ.ลพบุรี โดยบริษัท กรุงเทพประกันภัย ได้ให้การสนับสนุนการจัดสร้างพิพิธภัณฑ์ดังกล่าว ด้วยการอนุรักษ์ศิลปโบราณวัตถุของชุมชนบ้านพรหมทินใต้ จ.ลพบุรี เพื่อพัฒนาให้เป็นแหล่งมรดกทางวัฒนธรรมให้คนรุ่นหลังได้ศึกษาเรียนรู้ต่อไปมาตั้งแต่ปี 2550 จนถึงปัจจุบัน ณ พิพิธภัณฑ์ชุมชนบ้านพรหมทินใต้ อ.โคกสำโรง จ.ลพบุรี

60842134_344840146219935_815184079816228
60842134_344840146219935_815184079816228