4 องค์กรใหญ่จัดกิจกรรม Bhappy พลังจิตอาสาร่วมใจปลูกป่าชายเลน เพื่อธรรมชาติที่ยั่งยืน

กรุงเทพประกันภัย โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ กรุงเทพประกันชีวิต และไอโออิ กรุงเทพประกันภัย ผนึกกำลังร่วมกันจัดกิจกรรม Bhappy ครั้งที่ 12 ตอน พลังจิตอาสาร่วมใจปลูกป่าชายเลน เพื่อธรรมชาติที่ยั่งยืน ณ ป้อมพระจุลจอมเกล้า จ.สมุทรปราการ เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2562นายชัย โสภณพนิช ประธานกรรมการ บริษัท กรุงเทพประกันภัย นางอาทิรัตน์ จารุกิจพิพัฒน์ ผู้อำนวยการด้านบริหาร โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล หม่อมหลวงจิรเศรษฐ ศุขสวัสดิ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต และนายสาธิต ลิปตะสิริ รองกรรมการผู้อำนวยการ บริษัท ไอโออิ กรุงเทพประกันภัย นำคณะผู้บริหารและพนักงานจิตอาสาของทั้ง 4 องค์กรรวมกว่า 200 คน ร่วมกันทำกิจกรรมเพื่อการอนุรักษ์ธรรมชาติ ในกิจกรรม Bhappy ครั้งที่ 12 ตอน พลังจิตอาสาร่วมใจปลูกป่าชายเลน เพื่อธรรมชาติที่ยั่งยืน


ทั้งนี้ โดยเริ่มต้นด้วยพิธีถวายพวงมาลาสักการะศาลพระนเรศ-นารายณ์ และพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 โดยมีนายชัย โสภณพนิช เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร นำพนักงานร่วมถวายสักการะก่อนเริ่มกิจกรรมต่างๆ เริ่มต้นจากการชมนิทรรศการประวัติป้อมพระจุลจอมเกล้า ชมป้อมปืนเสือหมอบ และชมพิพิธภัณฑ์เรือรบหลวงแม่กลอง หลังจากนั้น ผู้บริหารทั้ง 4 องค์กรได้ร่วมกิจกรรมปลูกป่าชายเลน และมีการแบ่งกลุ่มพนักงานจิตอาสาร่วมกิจกรรมสัมพันธ์ สร้างความสามัคคีระหว่างองค์กรและความสนุกสนาน พร้อมเข้าพื้นที่ปลูกป่าชายเลน เพื่อร่วมกันอนุรักษ์ธรรมชาติพันธุ์ไม้ป่าชายเลน รวมทั้งเพื่อป้องกันแนวชายฝั่งทะเล


สำหรับโครงการ Bhappy ได้ริเริ่มขึ้นตั้งแต่ปี 2555 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้พนักงานของทั้ง 4 บริษัท ได้มีส่วนร่วมทำกิจกรรมต่างๆ เพื่อประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมร่วมกัน รวมทั้งเพื่อสร้างความสามัคคี และความสัมพันธ์อันดีระหว่างองค์กร ซึ่งโครงการ Bhappy ดำเนินกิจกรรมต่อเนื่องมาเป็นครั้งที่ 12 และจะยังคงเดินหน้าสร้างสรรค์และสานต่อกิจกรรมดีๆ เพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่องต่อไป