• Chatchai

กรุงเทพประกันชีวิต คว้ารางวัลบริษัทประกันชีวิตที่มีการบริหารงานดีเด่น


บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต ได้รับคัดเลือกจาก สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ให้รับรางวัลบริษัทประกันชีวิตที่มีการบริหารงานดีเด่น อันดับ 3 ประจำปี 2561 เพื่อส่งเสริมบทบาทของอุตสาหกรรมประกันภัยให้เป็นที่เชื่อถือ ศรัทธา และเป็นที่ยอมรับของประชาชน โดยได้รับเกียรติจาก นายอุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเป็นผู้มอบรางวัล


ม.ล. จิรเศรษฐ ศุขสวัสดิ์ กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต กล่าวถึงการขึ้นรับรางวัลในครั้งนี้ว่า การพัฒนาองค์กรอย่างไม่หยุดยั้ง ถือเป็นปณิธานที่กรุงเทพประกันชีวิตปฏิบัติอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอด ครั้งนี้เราได้รับเกียรติเป็นอย่างยิ่งจาก คปภ. คณะกรรมการนโยบายและคัดเลือกผู้ได้รับรางวัลประกันภัยดีเด่น และคณะกรรมการดำเนินงานการมอบรางวัลประกันภัยดีเด่น ที่ได้พิจารณาตามหลักเกณฑ์อันเหมาะสม


โดยบริษัทมีความมั่งคง มีสินทรัพย์อยู่ที่ 326,655 ล้านบาท และมีการพัฒนาที่โดดเด่น ทั้งการออกแบบผลิตภัณฑ์ใหม่ให้มีความหลากหลายและตอบโจทย์ผู้บริโภคอยู่เสมอ การพัฒนาช่องทางการขาย เช่น ช่องทางออนไลน์ ช่องทางธนาคาร ช่องทางตัวแทน เพื่อตอบรับโลกดิจิตอล การพัฒนาการบริการทั้งระบบภายในองค์กรและระบบที่รองรับบริการผู้เอาประกันให้มีความสะดวกสบาย พร้อมทั้งได้รับการบริการที่รวดเร็ว รวมทั้งการพัฒนาศักยภาพตัวแทน ให้มีความเชี่ยวชาญตอบโจทย์การวางแผนการเงินอย่างรอบด้าน


นอกจากนี้ เมื่อบริษัทได้รับความเชื่อมั่นจากประชาชนในการเป็นลูกค้าของบริษัทแล้ว กรุงเทพประกันชีวิตมีจัดกิจกรรมเพื่อตอบแทนลูกค้าผ่านกิจกรรมบีแอลเอ แฮปปี้ ไลฟ์ และการจัดกิจกรรมคืนสู่สังคมต่างๆ ตลอดทั้งปี เพราะเราเชื่อว่าบริษัทจะยั่งยืนได้ ผู้เอาประกันและสังคมของเราต้องมีความสุขไปพร้อมๆ กัน ทำให้กรุงเทพประกันชีวิตคว้ารางวัลบริษัทประกันชีวิตที่มีการบริหารงานดีเด่น อันดับ 3 ประจำปี 2561 ได้สำเร็จ ถือเป็นความภาคภูมิใจของผู้บริหาร พนักงาน และที่ปรึกษาการเงินของกรุงเทพประกันชีวิตทุกคน โดยจะรักษามาตรฐานการเป็นบริษัทประกันชีวิตที่มีการบริหารงานดีเด่น พร้อมทั้งพัฒนาได้ดียิ่งขึ้นต่อไป เพื่อความสุขที่มากกว่าของคนไทยทั้งประเทศ


ทั้งนี้ คปภ.)มีการมอบรางวัลประกันภัยดีเด่นแก่ผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรมประกันภัยมาอย่างต่อเนื่อง และหนึ่งในรางวัลที่มีพิจารณาเป็นประจำทุกปีคือรางวัลบริษัทประกันภัยที่มีการบริหารงานดีเด่น ซึ่งครั้งนี้กรุงเทพประกันชีวิต คว้ารางวัลบริษัทประกันชีวิตที่มีการบริหารงานดีเด่น อันดับ 3 ประจำปี 2561 โดยมีเกณฑ์การคัดสรรจากบริษัทประกันภัยที่มีการบริหารงานอย่างมืออาชีพ มีศักยภาพ การดำเนินงาน มีฐานะทางการเงินที่มั่นคง และมีธรรมาภิบาลเป็นเลิศ

60842134_344840146219935_815184079816228
60842134_344840146219935_815184079816228