• noptanitc

กรุงเทพประกันชีวิต ตั้งสำรองเพิ่ม รองรับความผันผวนจากดอกเบี้ย ส่งผลไตรมาสแรกกำไรสุทธิ 230 ล้านบาท

ม.ล. จิรเศรษฐ ศุขสวัสดิ์ กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต กล่าวว่า ในช่วงไตรมาสแรกที่ผ่านมา บริษัททำเบี้ยรับปีแรกได้ 1,277 ล้านบาท ลดลง 17% เมื่อเทียบกับช่วงไตรมาสแรก ปี 2562 ซึ่งเป็นผลมาจากการลดลงของช่องทางธนาคาร ในขณะที่มีการเพิ่มขึ้นของเบี้ยรับปีแรกในช่องทางช่องทางตัวแทนและช่องทางอื่นๆ โดยทำเบี้ยรับรวมในไตรมาสแรกที่ผ่านมาได้ 10,057 ล้านบาท ลดลง 4%


" ในช่วงไตรมาสแรกที่ผ่านมา บริษัทฯ มีกำไรสุทธิ 230 ล้านบาท ลดลง 82% เมื่อเทียบกับกำไรสุทธิในช่วงไตรมาสแรกปี 2562 สาเหตุหลักเนื่องมาจากในไตรมาสนี้ บริษัทฯมีการปรับปรุงนโยบายการตั้งสำรองค่าเผื่อความผันผวนเพิ่มขึ้น เพื่อรองรับการบริหารความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราดอกเบี้ย ทางด้านความมั่นคงของฐานะทางการเงิน บริษัทมีระดับความเพียงพอของเงินกองทุน (CAR) ณ ไตรมาสแรกที่ผ่านมาที่ระดับ 266% โดยมาจากการคำนวณตามหลักเกณฑ์การคำนวณเงินกองทุนของบริษัทประกันชีวิต (RBC II) ซึ่งเป็นการปรับปรุงให้มีความเข้มงวดมากขึ้นกว่าเดิม "ม.ล. จิรเศรษฐ กล่าว


ทั้งนี้ บริษัทมีสินทรัพย์รวม ณ สิ้นไตรมาสแรกที่ผ่านมา 337,050 ล้านบาท เติบโตเพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อนที่ 4% โดยสินทรัพย์ลงทุนมีสัดส่วนสูงที่สุด คือ 94%


อย่างไรก็ตาม ในช่วงไตรมาสแรกที่ผ่านมา บริษัททำการตลาดในช่องทางจำหน่ายแต่ละช่องทาง โดยเฉพาะในช่องทางตัวแทนจำหน่าย ทำให้ปัจจุบันบริษัทฯ มีแบบประกันด้านสุขภาพที่ครอบคลุมความต้องการต่างๆ รวมถึงการออกแบบประกันใหม่ที่คุ้มครองด้านโรคร้ายแรง BLA Smart CI แบบประกันโรคร้ายแรงแนวคิดใหม่ที่เปิดตัวพร้อมนวัตกรรมแอปพลิเคชัน BLA Healthy Life ซึ่งจะสะสมคะแนนจากการเดินเป็นส่วนลดเบี้ยประกันของ BLA Smart CI ในปีต่อไป หรือใช้กับสิทธิประโยชน์ด้านต่างๆ ได้ แบบประกัน BLA Smart CI เป็นแบบประกันที่ช่วยให้คนดูแลสุขภาพและคุ้มครองหากเกิดการเจ็บป่วยด้วยโรคร้ายแรงต่างๆ


นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้มอบความคุ้มครองโรคติดเชื้อไวรัส Covid-19 ให้กับลูกค้ากรุงเทพประกันชีวิตที่ถือกรมธรรม์คุ้มครองสุขภาพ โดยจะได้รับค่าชดเชยรายวัน 2,000 บาท นานสูงสุด 15 วัน หากเจ็บป่วยด้วยการติดเชื้อไวรัส Covid-19 และต้องเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล โดยการคุ้มครองมอบให้ถึง 31 พฤษภาคม 2563 เพื่อช่วยบรรเทาความกังวลของลูกค้าและช่วยเพิ่มความคุ้มครองให้ครอบคลุมมากขึ้น บริษัทยังได้ร่วมมือกับพันธมิตรต่างๆ ด้านแผนการลงทุนคู่ความคุ้มครองผ่านที่ปรึกษาการเงินของบริษัท เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงด้านการเงินให้ประชาชนทุกกลุ่ม

60842134_344840146219935_815184079816228
60842134_344840146219935_815184079816228