• Chatchai

สหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาฯ ร่วมกับ 3 ธนาคารชั้นนำ เชื่อมต่อบริการทางการเงินดิจิทัลผศ.ดร.วีระพันธ์ รังสีวิจิตรประภา ประธานกรรมการ สหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (กลาง) ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงร่วมกับผู้บริหารจาก 3 สถาบันการเงิน ประกอบด้วย นายศีลวัต สันติวิสัฎฐ์ รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส ธนาคารกสิกรไทย (ที่ 3 จากขวา) นายสีหนาท ล่ำซำ ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ ธนาคารไทยพาณิชย์ (ที่ 3 จากซ้าย) และนายธริษตรี กฤตสรรค์วงศ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา (ที่ 2 จากขวา) ในการเชื่อมต่อโมบาย แอปพลิเคชัน ของสหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาฯ กับโมบาย แบงกิ้ง ของทั้ง 3 ธนาคาร ซึ่งมีบริษัท ดีโคซี่ โดยนายปรีชา ชัยธนสกุล ประธานกรรมการ (ที่ 1 จากซ้าย) ผู้พัฒนาแอปพลิเคชันสหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาฯ เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาฯ สามารถเข้าถึงบริการทางการเงินได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว ณ สหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาฯ เมื่อเร็ว ๆ นี้

ดู 10 ครั้ง
TMSTH Ads-01.jpg
Banner เว็บไซต์ wealthplustoday ขนาด 250

+66847000180

©2019 by Wealth Plus Today.

  • Facebook