• WPT Team

ไทยเครดิตฯช่วยลูกค้ารับผลกระทบโควิด-19 ผ่อนหนี้นาน 24 เดือน

ธ.ไทยเครดิตฯ ออกมาตรการช่วยเหลือผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบจากไวรัส COVID-19

พักชำระหนี้เงินต้น (Grace Period) พร้อมขยายเวลาการผ่อนชำระ สูงสุด 24 เดือน (โดยพิจารณาเป็นรายกรณี) เพื่อช่วยแบ่งเบาการชำระหนี้ให้สอดคล้องกับศักยภาพของลูกค้าในปัจจุบัน พร้อมสนับสนุนเงินกู้เพิ่มเติม


นายวิญญู ไชยวรรณ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กล่าวว่า “สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 และภัยแล้งส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจในประเทศเป็นอย่างมาก ธนาคารมีความห่วงใยลูกค้าที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ดังกล่าว โดยเฉพาะผู้ประกอบการที่ต้องเผชิญกับยอดขายที่ลดลง จึงออกมาตรการช่วยเหลือลูกค้าที่เป็นผู้ประกอบการเอสเอ็มอีและผู้ประกอบการรายย่อย โดยพักชำระหนี้เงินต้น (Grace Period) พร้อมขยายเวลาการผ่อนชำระ สูงสุด 24 เดือน (โดยพิจารณาเป็นรายกรณี) เพื่อปรับลดการชำระหนี้ให้สอดคล้องกับความสามารถในการชำระหนี้ของลูกค้าในปัจจุบันพร้อมสนับสนุนสินเชื่อเพิ่มเติม ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ เงินกู้ช่วยเหลือ SMEs สร้างไทย วงเงินสูงสุด 5 ล้านบาท ผ่อนนานสูงสุด 8 ปี ค้ำประกันโดยบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) เพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนหรือเสริมสภาพคล่องให้ลูกค้าสามารถดำเนินธุรกิจต่อไปได้ ขอให้ลูกค้าทุกคนวางใจว่าธนาคารพร้อมช่วยเหลือและยืนหยัดอยู่เคียงข้างธุรกิจของลูกค้าเสมอ”


ลูกค้าที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 0 2203 6500

กด 1 สำหรับกลุ่มลูกค้าธุรกิจไมโครเอสเอ็มอี และสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย

กด 2 สำหรับกลุ่มลูกค้าสินเชื่อนาโนและไมโครไฟแนนซ์

ทุกวันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 08.30 – 17.00 น. ตั้งแต่วันที่ 4 มี.ค. 63 ถึงวันที่ 30 ธ.ค. 63 หรือจนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง