• WPT Team

แบงก์ตุนสำรองเงินสดปีใหม่ 1.2 แสนล้าน


ธปท.เตรียมเงินสดให้แบงก์เบิกจ่ายปีใหม่ 1.2แสนล้าน


นายสมบูรณ์ จิตเป็นธม ผู้ช่วยผู้ว่าการ สายออกบัตรธนาคาร ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เปิดเผยว่า ในช่วงสิ้นเดือนธันวาคม 2562 และช่วงเทศกาลปีใหม่ 2563 ซึ่งเป็นช่วงที่ประชาชนมีความต้องการใช้ธนบัตรในระดับสูงกว่าปกติ ธปท. ประมาณการว่าธนาคารพาณิชย์จะมีการเบิกจ่ายธนบัตรจาก ธปท. ในช่วง 1 สัปดาห์ก่อนเทศกาลปีใหม่ 2563 เป็นมูลค่าสุทธิประมาณ 1.2แสน ล้านบาท ใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา ทั้งนี้ ธปท. ได้เตรียมสำรองธนบัตรชนิดราคาต่าง ๆ เพื่อรองรับความต้องการไว้อย่างเพียงพอ

กสิกรสำรองเงินสดเทศกาลปีใหม่ 4.58 หมื่นล้าน

ธนาคารกสิกรไทย เตรียมสำรองเงินสดสำหรับให้บริการในสาขาและเครื่องเอทีเอ็ม เพื่อรองรับการใช้จ่ายช่วงวันหยุดยาวในเทศกาลปีใหม่ 28 ธันวาคม 2562 – 1 มกราคม 2563 รวมทั้งสิ้น 45,800 ล้านบาท


ในจำนวนนี้ แบ่งเป็นการสำรองเงินสดผ่านช่องทางสาขา จำนวน 11,800 ล้านบาท โดยเป็นเงินสำรองสำหรับสาขาในเขตกรุงเทพฯ จำนวน 4,500 ล้านบาท และสาขาในเขตภูมิภาคจำนวน 7,300 ล้านบาท ทั้งนี้ปัจจุบันธนาคารกสิกรไทยมี 900 สาขา ทั่วประเทศ

สำหรับการสำรองเงินสดเพื่อเครื่องเอทีเอ็ม (K-ATM) ที่มีอยู่จำนวนกว่า 8,200 เครื่องทั่วประเทศ เป็นจำนวนทั้งสิ้น 34,000 ล้านบาท แบ่งเป็นการสำรองเพื่อบรรจุเครื่องเอทีเอ็มในเขตกรุงเทพฯ จำนวน 15,000 ล้านบาท และเอทีเอ็มในเขตภูมิภาคจำนวน 19,000 ล้านบาท

ธนาคารกรุงเทพ สำรองเงินสดกว่า 3 หมื่นล้านบาท


ธนาคารกรุงเทพ จัดสรรเงินสดสำรองไว้ให้บริการแก่ลูกค้าในช่วงวันหยุดเทศกาลปีใหม่กว่า 30,000 ล้านบาท ผ่านตู้เอทีเอ็มที่รองรับการให้บริการเกือบ 10,000 จุดทั่วประเทศ ย้ำสาขาไมโครในห้างสรรพสินค้าทั่วประเทศกว่า 300 แห่ง เปิดให้บริการปกติไม่มีวันหยุด โดยกำหนดแผนดูแลการเติมเงินสดเป็นพิเศษในจุดท่องเที่ยวหลัก


กรุงศรีเตรียมเงินสด กว่า 1.43 หมื่นล้านฉลองปีใหม่


ธนาคารกรุงศรีอยุธยา เตรียมสำรองเงินสดเพื่อรองรับการเบิกถอนเงินของลูกค้าและประชาชนทั่วไปผ่านเครื่องกรุงศรี เอทีเอ็ม และสาขาของธนาคารทั่วประเทศ ในช่วงเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2563 ระหว่างวันที่ 27 ธันวาคม 2562 – 1 มกราคม 2563 (จำนวน 6 วัน) รวม 14,367 ล้านบาท


ทั้งนี้ แบ่งเป็นเงินสดสำรองสำหรับบริการผ่านเครื่องกรุงศรี เอทีเอ็ม จำนวน 9,124 ล้านบาท และช่องทางสาขาของธนาคารจำนวน 5,243 ล้านบาท โดยปัจจุบันธนาคารมีสาขาจำนวน 650 สาขา และเครื่องกรุงศรี เอทีเอ็ม จำนวน 6,898 เครื่องทั่วประเทศ


ด้านธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย สำรองเงินสดช่วงเทศกาลปีใหม่ ผ่านสาขาและตู้เอทีเอ็มจำนวน 100 ตู้ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 250 ล้านบาท


60842134_344840146219935_815184079816228
60842134_344840146219935_815184079816228