• WPT Team

แบงก์ตุนสำรองเงินสดปีใหม่ 1.2 แสนล้าน


ธปท.เตรียมเงินสดให้แบงก์เบิกจ่ายปีใหม่ 1.2แสนล้าน


นายสมบูรณ์ จิตเป็นธม ผู้ช่วยผู้ว่าการ สายออกบัตรธนาคาร ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เปิดเผยว่า ในช่วงสิ้นเดือนธันวาคม 2562 และช่วงเทศกาลปีใหม่ 2563 ซึ่งเป็นช่วงที่ประชาชนมีความต้องการใช้ธนบัตรในระดับสูงกว่าปกติ ธปท. ประมาณการว่าธนาคารพาณิชย์จะมีการเบิกจ่ายธนบัตรจาก ธปท. ในช่วง 1 สัปดาห์ก่อนเทศกาลปีใหม่ 2563 เป็นมูลค่าสุทธิประมาณ 1.2แสน ล้านบาท ใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา ทั้งนี้ ธปท. ได้เตรียมสำรองธนบัตรชนิดราคาต่าง ๆ เพื่อรองรับความต้องการไว้อย่างเพียงพอ

กสิกรสำรองเงินสดเทศกาลปีใหม่ 4.58 หมื่นล้าน

ธนาคารกสิกรไทย เตรียมสำรองเงินสดสำหรับให้บริการในสาขาและเครื่องเอทีเอ็ม เพื่อรองรับการใช้จ่ายช่วงวันหยุดยาวในเทศกาลปีใหม่ 28 ธันวาคม 2562 – 1 มกราคม 2563 รวมทั้งสิ้น 45,800 ล้านบาท


ในจำนวนนี้ แบ่งเป็นการสำรองเงินสดผ่านช่องทางสาขา จำนวน 11,800 ล้านบาท โดยเป็นเงินสำรองสำหรับสาขาในเขตกรุงเทพฯ จำนวน 4,500 ล้านบาท และสาขาในเขตภูมิภาคจำนวน 7,300 ล้านบาท ทั้งนี้ปัจจุบันธนาคารกสิกรไทยมี 900 สาขา ทั่วประเทศ

สำหรับการสำรองเงินสดเพื่อเครื่องเอทีเอ็ม (K-ATM) ที่มีอยู่จำนวนกว่า 8,200 เครื่องทั่วประเทศ เป็นจำนวนทั้งสิ้น 34,000 ล้านบาท แบ่งเป็นการสำรองเพื่อบรรจุเครื่องเอทีเอ็มในเขตกรุงเทพฯ จำนวน 15,000 ล้านบาท และเอทีเอ็มในเขตภูมิภาคจำนวน 19,000 ล้านบาท

ธนาคารกรุงเทพ สำรองเงินสดกว่า 3 หมื่นล้านบาท


ธนาคารกรุงเทพ จัดสรรเงินสดสำรองไว้ให้บริการแก่ลูกค้าในช่วงวันหยุดเทศกาลปีใหม่กว่า 30,000 ล้านบาท ผ่านตู้เอทีเอ็มที่รองรับการให้บริการเกือบ 10,000 จุดทั่วประเทศ ย้ำสาขาไมโครในห้างสรรพสินค้าทั่วประเทศกว่า 300 แห่ง เปิดให้บริการปกติไม่มีวันหยุด โดยกำหนดแผนดูแลการเติมเงินสดเป็นพิเศษในจุดท่องเที่ยวหลัก


กรุงศรีเตรียมเงินสด กว่า 1.43 หมื่นล้านฉลองปีใหม่


ธนาคารกรุงศรีอยุธยา เตรียมสำรองเงินสดเพื่อรองรับการเบิกถอนเงินของลูกค้าและประชาชนทั่วไปผ่านเครื่องกรุงศรี เอทีเอ็ม และสาขาของธนาคารทั่วประเทศ ในช่วงเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2563 ระหว่างวันที่ 27 ธันวาคม 2562 – 1 มกราคม 2563 (จำนวน 6 วัน) รวม 14,367 ล้านบาท


ทั้งนี้ แบ่งเป็นเงินสดสำรองสำหรับบริการผ่านเครื่องกรุงศรี เอทีเอ็ม จำนวน 9,124 ล้านบาท และช่องทางสาขาของธนาคารจำนวน 5,243 ล้านบาท โดยปัจจุบันธนาคารมีสาขาจำนวน 650 สาขา และเครื่องกรุงศรี เอทีเอ็ม จำนวน 6,898 เครื่องทั่วประเทศ


ด้านธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย สำรองเงินสดช่วงเทศกาลปีใหม่ ผ่านสาขาและตู้เอทีเอ็มจำนวน 100 ตู้ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 250 ล้านบาท