• WPT Team

แบงก์แห่สำรองเงินสดรับเทศกาลสงกรานต์แสนล้านบาท


ไทยพาณิชย์สำรองเงินสด 4.5 หมื่นล้านบาท กสิกรไทยสำรองเงินสด 27,800 ล้านบาท กรุงไทย” สำรองเงินสด 23,880 ล้านบาท

รายงานข่าวจากธนาคารไทยพาณิชย์ เผยว่า เนื่องในโอกาสเทศกาลสงกรานต์ปี 2565 ธนาคารไทยพาณิชย์ได้เตรียมความพร้อมสำรองธนบัตรเพื่อรองรับการใช้บริการของลูกค้า จำนวน 45,000 ล้านบาท แบ่งเป็นในเขตกรุงเทพมหานคร 18,000 ล้านบาท และในเขตต่างจังหวัด 27,000 ล้านบาท ซึ่งเป็น ATM 30,000 ล้านบาทและสาขา 15,000 ล้านบาท โดยเป็นการสำรองเพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา 10% เนื่องจากนโยบายผ่อนคลายของมาตรการป้องกัน Covid-19 รวมถึงการกระตุ้นเศรษฐกิจต่างๆ ของทางรัฐบาล และอาจจะมีประชาชนบางส่วนลาหยุดเพิ่มในวันที่ 11-12 เมษายน 2565เพื่อเดินทางกลับบ้านหรือท่องเที่ยวทำให้มีการใช้เงินสดเพิ่มมากขึ้น


ปัจจุบันธนาคารมีสาขาทั้งสิ้น 794 สาขา และมีเครื่องเอทีเอ็มรวม 11,507 เครื่อง (ข้อมูล ณ สิ้นเดือนมีนาคม 2565)กสิกรไทยสำรองเงินสด 27,800 ล้านบาท

ด้านรายงานข่าวจากธนาคารกสิกรไทย เผยว่า ธนาคารเตรียมสำรองเงินสดสำหรับให้บริการในสาขาและเครื่องเอทีเอ็ม เพื่อรองรับการใช้จ่ายช่วงเทศกาลสงกรานต์ 12-16 เมษายน 2565 รวมทั้งสิ้น 27,800 ล้านบาท


ในจำนวนนี้ แบ่งเป็นการสำรองเงินสดผ่านช่องทางสาขา จำนวน 8,700 ล้านบาท โดยเป็นเงินสำรองสำหรับสาขาในเขตกรุงเทพฯ จำนวน 3,600 ล้านบาท และสาขาในเขตภูมิภาคจำนวน 5,100 ล้านบาท ทั้งนี้ปัจจุบันธนาคารกสิกรไทยมี 840 สาขา ทั่วประเทศ


สำหรับการสำรองเงินสดเพื่อเครื่องเอทีเอ็ม (K-ATM) ที่มีอยู่จำนวนกว่า 8,700 เครื่องทั่วประเทศ เป็นจำนวนทั้งสิ้น 19,100 ล้านบาท แบ่งเป็นการสำรองเพื่อบรรจุเครื่องเอทีเอ็มในเขตกรุงเทพฯ จำนวน 7,100 ล้านบาท และเอทีเอ็มในเขตภูมิภาคจำนวน 12,000 ล้านบาท


“กรุงไทย” สำรองเงินสด 23,880 ล้านบาท


ธนาคารกรุงไทยได้เตรียมสำรองเงินสด เพื่อรองรับการใช้จ่ายของลูกค้า ประชาชน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ปี 2565 ระหว่างวันที่ 12 - 16 เมษายน 2565 ทั้งการใช้บริการที่สาขาและเครื่อง ATM จำนวน 23,880 ล้านบาท แบ่งเป็นการสำรองในเขตกทม. จำนวน 3,390 ล้านบาท และเขตภูมิภาค จำนวน 20,490 ล้านบาท โดยสำรองสำหรับสาขาและจุดบริการทั่วประเทศ 1,012 สาขา จำนวน 2,330 ล้านบาท และสำรองสำหรับเครื่อง ATM 9,217 เครื่อง จำนวน 21,550 ล้านบาท


อย่างไรก็ตาม จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ในขณะนี้ ธนาคารขอแนะนำลูกค้าและประชาชนทำธุรกรรมการเงินผ่านแอปพลิเคชัน Krungthai NEXT เพื่อความสะดวกและปลอดภัย ลดการสัมผัสเงินสด และลดความเสี่ยงจากการแพร่ระบาดของโควิด


กรุงศรีอยุธยา สำรองเงินสดจำนวนรวม 8,770 ล้านบาท

ด้านธนาคารกรุงศรีอยุธยา สำรองเงินสดจำนวนรวม 8,770 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากยอดเงินสดที่ลูกค้าใช้จริงในช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อนราว 6% เพื่อรองรับการเบิกถอนเงินของลูกค้าและประชาชนทั่วไปผ่านเครื่องกรุงศรี เอทีเอ็ม และสาขาของธนาคารทั่วประเทศในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2565


ทั้งนี้ แบ่งเป็นเงินสดสำรองสำหรับบริการผ่านเครื่องกรุงศรี เอทีเอ็ม จำนวน 5,841 ล้านบาท และช่องทางสาขาของธนาคารจำนวน 2,929 ล้านบาท โดยปัจจุบันธนาคารมีสาขาจำนวน 599 สาขา และเครื่องกรุงศรี เอทีเอ็ม จำนวน 5,571 เครื่องทั่วประเทศ (ข้อมูลจำนวนเครื่อง/สาขา ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565)
60842134_344840146219935_815184079816228
60842134_344840146219935_815184079816228