• WPT Team

เงินสะพัดตุรษจีนแบงก์แห่สำรองเงินแสนล้าน

ธปท. สำรองเงินสด 38,000 ล้านบาท ให้แบงก์เบิกจ่ายช่วงเทศกาลตรุษจีน


นายสมบูรณ์ จิตเป็นธม ผู้ช่วยผู้ว่าการ สายออกบัตรธนาคาร ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เปิดเผยว่า ในปลายเดือนมกราคม 2563 เป็นช่วงที่มีเทศกาลตรุษจีน ซึ่งความต้องการใช้ธนบัตรของประชาชนอยู่ในเกณฑ์สูงกว่าปกติ ธปท. ประมาณการว่า ธนาคารพาณิชย์จะมีการเบิกจ่ายธนบัตรจาก ธปท. ในช่วงสองสัปดาห์ก่อนเทศกาลตรุษจีน เป็นมูลค่าเพิ่มขึ้นสุทธิประมาณ 38,000 ล้านบาท เมื่อเทียบกับการเบิกจ่ายปกติ ทั้งนี้ ธปท. ได้เตรียมสำรองธนบัตรชนิดราคาต่างๆ เพื่อรองรับความต้องการไว้อย่างเพียงพอ พร้อมประสานงานกับธนาคารพาณิชย์ในการเบิกจ่ายเพื่อเตรียมการรองรับความต้องการของประชาชน


ไทยพาณิชย์สำรองเงินตุรษจีน 59,000 ล้านบาท


ธนาคารไทยพาณิชย์ได้เตรียมความพร้อมสำรองธนบัตรเพื่อรองรับการใช้บริการของลูกค้า จำนวน 59,000 ล้านบาท โดยเป็นการสำรองที่ลดลงจากปีก่อนเล็กน้อย แบ่งเป็นในเขตกรุงเทพมหานคร 28,500 ล้านบาท และในเขตต่างจังหวัด 30,500 ล้านบาท โดยแบ่งเป็นตู้เอทีเอ็ม 29,000 ล้านบาท และสาขา 30,000 ล้านบาท เป็นธนบัตรฉบับใหม่ประมาณ 5,000 ล้านบาท


ปัจจุบันธนาคารมีสาขาทั้งสิ้น 958 สาขา (ข้อมูล ณ สิ้นเดือนธันวาคม 2562) มีเครื่องเอทีเอ็มรวม 9,372 เครื่อง (ข้อมูล ณ สิ้นเดือนธันวาคม 2562)


กสิกรสำรองเงินตุรษจีน 43,700 ล้านบาท


ธนาคารกสิกรไทยเตรียมสำรองเงินสดสำหรับให้บริการในสาขาและเครื่องเอทีเอ็ม เพื่อรองรับการใช้จ่ายช่วงเทศกาลตรุษจีน 22 – 25 มกราคม2563 รวมทั้งสิ้น 43,700 ล้านบาท


ในจำนวนนี้ แบ่งเป็นการสำรองเงินสดผ่านช่องทางสาขา จำนวน 22,800 ล้านบาท โดยเป็นเงินสำรองสำหรับสาขาในเขตกรุงเทพฯ จำนวน10,900 ล้านบาท และสาขาในเขตภูมิภาคจำนวน 11,900 ล้านบาท ทั้งนี้ปัจจุบันธนาคารกสิกรไทยมี 885 สาขา ทั่วประเทศ


สำหรับการสำรองเงินสดเพื่อเครื่องเอทีเอ็ม (K-ATM) ที่มีอยู่จำนวนกว่า 8,168 เครื่องทั่วประเทศ เป็นจำนวนทั้งสิ้น 20,900 ล้านบาท แบ่งเป็นการสำรองเพื่อบรรจุเครื่องเอทีเอ็มในเขตกรุงเทพฯ จำนวน 9,200 ล้านบาท และเอทีเอ็มในเขตภูมิภาคจำนวน 11,700 ล้านบาท

60842134_344840146219935_815184079816228
60842134_344840146219935_815184079816228