• noptanitc

แบงก์ไตรมาส3กำไรวูบ45%

ธนาคารพาณิชย์แห่ตั้งสำรองพุ่ง รับหนี้เสียที่จะเกิดขึ้นจาก จากวิกฤต โควิด 19 รองรับความไม่แน่นอนในอนาคต กด กำไรไตรมาส3 วูบ 44.79% เหลือ 2.97 หมื่นล้าน

ธนาคารพาณิชย์ 10 แห่ง ได้ประกาศผลดำเนินงานงวดไตรมาส3ปี2563 สามารถทำกำไรรวม 29,775 ล้านบาท ลดลง 2.03% จากไตรมาสก่อนหน้า และ ลดลง 44.79% จากช่วงเดียวกันปีก่อน

  ส่งผลให้ 9 เดือนปีนี้ กลุ่มธนาคารพาณิชย์ทำกำไรรวมได้ 107,061 ล้านบาท ลดลง 32.98% จากช่วงเดียวกันปีก่อนที่มีกำไร 159,753 ล้านบาท
  หากพิจารณาจากผลประกอบการไตรมาส 3/63 เมื่อเทียบช่วงเดียวกันปีก่อนพบว่าธนาคารทั้ง 10 แห่งมีผลประกอบการลดลงทั้งหมดโดย ธนาคารซีไอเอ็มบีไทย จำกัด (มหาชน) หรือ CIMBT กำไรทรุดหนักสุด ลดลง 77% และธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) หรือ BAY กำไรลดลงน้อยสุด 7%