• Numnan Tapee

"BAY"ประกาศยุทธศาตร์ธุรกิจ3ปีเน้น5กลยุทธ์ปี64คาดสำรองน้อยกว่าปีก่อน/ลุยกรีนบอนด์

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ประกาศแผนธุรกิจระยะกลางฉบับใหม่ปี 2564 – 2566 มุ่งสู่การเป็น “สถาบันการเงินไทยที่เป็นที่หนึ่งในใจลูกค้า พร้อมเชื่อมโยงความต้องการของลูกค้าทั่วทั้งภูมิภาคอาเซียน” ขับเคลื่อนด้วย 5 กลยุทธ์การดำเนินธุรกิจ ปี64ตั้งสำรองยังสูงแต่จะน้อยกว่าปีก่อน

นายเซอิจิโระ อาคิตะ กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน)(BAY) เปิดแผนธุรกิจของกลุมธนาคาร ว่า ช่วงปี 2564-2566 กรุงศรีจะมุ่งให้ความสำคัญกับการตอบสนองความต้องการของลูกค้าให้ดียิ่งขึ้น ควบคู่กับการเร่งสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนในตลาดใหม่ ๆ ภายนอกประเทศ


ทั้งนี้ได้ โดยไดวางกลยุทธ์การดำเนินธุรกิจ 5 ประการ


1. การปฏิรูปธุรกิจลูกค้ารายย่อยให้เป็นหนึ่งเดียว (One Retail Transformation) โดยอาศัยฐานข้อมูลลูกค้าขนาดใหญ่ของกรุงศรีเพื่อออกแบบผลิตภัณฑ์ที่เข้าถึงความต้องการเฉพาะตัวของลูกค้าและสอดประสานเป็นหนึ่งเดียวกับประสบการณ์ลูกค้าในทุกช่วงชีวิต

2 . การเสริมสร้างประสิทธิภาพในการดำเนินธุรกิจด้านลูกค้าธุรกิจ (Commercial Business Enhancement) ผ่านการเร่งสร้างแพลตฟอร์มดิจิทัลสำหรับห่วงโซ่ธุรกิจ (value chains) และการให้บริการข้ามกลุ่มลูกค้า

3 . การสร้างระบบนิเวศของกรุงศรีเองและการสร้างพันธมิตรทางธุรกิจใหม่ (Ecosystem and Partnership) เพื่อขยายฐานลูกค้า

4.การขยายธุรกิจสู่ระดับภูมิภาคอาเซียน (ASEAN Expansion) เปิดโอกาสทางธุรกิจใหม่ ๆ สำหรับกรุงศรีและลูกค้าในตลาดอาเซียน โดยตั้งเป้าเพิ่มสัดส่วนรายได้จากการลงทุนและการช่วยเหลือลูกค้าในการแสวงหาโอกาสใหม่ ๆ ในอาเซียน และ

5 . การสร้างรายได้จากธุรกิจใหม่ (New Revenue Stream) โดยอาศัยความแข็งแกร่งและศักยภาพด้านการวิจัยและพัฒนาของกรุงศรีในการพัฒนานวัตกรรมโซลูชั่นใหม่ ๆ
สำหรับทิศทางการดำเนินธุรกิจในปี 2564 ภายใต้ภาวะความไม่แน่นอนจากการระบาดของโควิด-19 ระลอกใหม่ในประเทศไทย กรุงศรียังคงมุ่งให้ความสำคัญกับการให้ความช่วยเหลือลูกค้า การรักษาคุณภาพสินทรัพย์ให้แข็งแกร่งต่อเนื่อง และการบริหารค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ ขณะเดียวกัน ก็เดินหน้าสู่เส้นทางใหม่ตามแผนธุรกิจระยะกลางฉบับใหม่ เพื่อก้าวสู่การเป็นสถาบันการเงินไทยที่เป็นที่หนึ่งในใจลูกค้าทั่วทั้งอาเซียน ซึ่งพร้อมเป็นพันธมิตรที่คอยช่วยเหลือและเชื่อมโยงทุกความต้องการด้านการเงินทั้งภายในประเทศและต่างประเทศอย่างครอบคลุมทั่วภูมิภาค


สินเชื่อ3-5%สำรองหนี้ลดจากปีก่อนเป้าคุม NPL 2.7%

โดยในปี 2564 กรุงศรีคาดว่าเงินให้สินเชื่อจะเติบโตในระดับ 3-5% และมีส่วนต่างอัตราดอกเบี้ยสุทธิที่ 3.1 – 3.3% การเติบโตของรายได้ที่มิใช่ดอกเบี้ยอยู่ในระดับเดียวกับปีที่ผ่านมา และอัตราส่วนสินเชื่อที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้อยู่ที่ระดับต่ำกว่า 2.7% ขณะที่การตั้งสำรองก็จะยังคงอยู่ในระดับสูงเพื่อรองรับความไม่แน่นอนแต่น่าจะมีอัตราที่ต่ำกว่าในปีที่ผ่านมาซึ่งอัตราการตั้งสำรองของธนาคารอยู่ที่ 175%


นอกจากนี้ในปี 2654 จะเป็นปีที่ธนาคารจะเน้นในการเข้าไปทำหน้าที่ร่วมเสนอขายกรีนบอนด์และ บอนด์ยั่งยืนอย่างต่อเนื่องเพราะมีแนวโน้มเติบโตดีจากปี2563ธนาคารติดอันดับ2ในสมาคมตราสารหนี้ในการทำหน้าที่ปรึกษาและร่วมขายกรีนบอนด์ ทั้ง BTS/ สำนักบริหารหนี้ สาธารณะที่ได้ ร่วมมือกับธนาคารพัฒนาเอเชีย (เอดีบี) ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) และการเคหะแห่งชาติ (กคช.) ออกพันบัตรเพื่อความยั่งยืนเป็นครั้งแรกของรัฐบาลไทย วงเงินรวม 3 หมื่นล้านบาท ซึ่งมองว่าเป็นโอกาสที่ดีในการเติบโต


นอกจากนี้ ธนาคารยังให้ความสำคัญเป็นอย่างมากกับการลงทุนทางด้านไอที เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ตรงกับความต้องการของลูกค้า โดยปีนี้ตั้งงบลงทุนไอทีไว้ที่ 8,000-8,500 ล้านบาท และ ในอนาคตธนาคารก็ยังจะเดินหน้าลงทุนต่อเนื่องในระยะถัดไป


เงินติดล้อเข้าตลาดหุ้นปลายปีถือ20%


สำหรับความคืบหน้าการนำ บริษัท เงินติดล้อ จำกัด (มหาชน) หรือ NTL เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) ได้ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลเพื่อขออนุญาเสนอขายหุ้นต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (ไอพีโอ) ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ในวันที่ 24 ธ.ค. ที่ผ่านมา คาดว่าจะได้รับการอนุมัติกลางปีนี้ และ จะสามารถเข้า SET ได้อย่างเร็วสุดปลายปีนี้ หรือ อย่างช้ากลางปีหน้า โดยราคาเสนอขายต้องพิจารณาทั้งภาวะตลาด และ ความสนใจของประชาชน


อย่างไรก็ตาม การขายหุ้นไอพีโอของ เงินติดล้อ ธนาคารจะมีการลดสัดส่วนการถือหุ้นเหลือไม่ต่ำกว่า 30% จากปัจจุบันถือหุ้นอยู่ 50%


60842134_344840146219935_815184079816228
60842134_344840146219935_815184079816228