• WPT Team

กรุงศรีเดินหน้าช่วยเหลือลูกค้าธุรกิจอย่างครบวงจร หนุนลูกค้าฝ่าวิกฤตโควิด-19

พักชำระหนี้ให้กับลูกค้ากว่า 8,800 ราย ยอดสินเชื่อคงค้าง 2แสนล้านบาท และให้สินเชื่อดอกเบี้ยต่ำกับลูกค้า กว่า 6,300 ราย จำนวน 1.9 หมื่นล้านบาท พร้อมนำเสนอนวัตกรรมและโซลูชั่นทางการเงินครบวงจรผ่านช่องทางดิจิทัลและบริการ Krungsri Business Empowerment แบบ New Normal ผสานศักยภาพ MUFG ช่วยลูกค้าเติบโตอย่างยั่งยืน

นายพรสนอง ตู้จินดา ประธานกลุ่มธุรกิจลูกค้าธุรกิจ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา กล่าวว่า “ในช่วงการแพร่ระบาดของโควิด-19 ธนาคารได้มีมาตรการช่วยเหลือลูกค้าหลายกลุ่มในหลากหลายรูปแบบ เช่น การปรับโครงสร้างหนี้เพื่อยืดระยะเวลาผ่อนชำระหนี้ การพักชำระเงินต้นและดอกเบี้ย หรือการปรับลดดอกเบี้ย รวมทั้งการให้สินเชื่อดอกเบี้ยต่ำแก่ผู้ประกอบการ SME ภายใต้โครงการซอฟต์โลนตามมาตรการช่วยเหลือของธนาคารแห่งประเทศไทยและโครงการสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำของธนาคารออมสิน


พรสนอง ตู้จินดา

โดยล่าสุด กรุงศรีพักชำระหนี้ให้กับลูกค้า กว่า 8,800 ราย ยอดสินเชื่อคงค้าง 2แสนล้านบาท และให้สินเชื่อดอกเบี้ยต่ำเพื่อเสริมสภาพคล่องสำหรับลูกค้า กว่า 6,300 ราย จำนวน 19,000 ล้านบาท สำหรับแนวโน้มในภาพรวม ลูกค้ากลุ่ม Healthcare จะมีโอกาสฟื้นตัวได้เร็วกว่ากลุ่มอื่นจากกระแสการตื่นตัวด้านสุขภาพ โดยเฉพาะธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์เพื่อความสะอาดและป้องกันเชื้อโรค


ขณะที่ลูกค้าในกลุ่มธุรกิจอาหารเริ่มปรับตัวดีขึ้นหลังการปรับช่องทางการจัดจำหน่ายในการจัดส่งอาหารให้ลูกค้า ขณะที่ธุรกิจท่องเที่ยวและธุรกิจที่เกี่ยวข้องเช่น สายการบินและโรงแรม จะได้รับผลกระทบอย่างหนักจากมาตรการล็อคดาวน์และจะต้องใช้เวลาในการฟื้นตัว ซึ่งธนาคารจะติดตามและดูแลให้การสนับสนุนที่เหมาะสมต่อไป”

ทั้งนี้ กลุ่มธุรกิจลูกค้าธุรกิจได้จัดกลุ่มลูกค้าออกเป็น 3 กลุ่ม คือ 1) ลูกค้าที่ไม่ได้รับผลกระทบ ซึ่งธนาคารพร้อมให้สินเชื่อเพิ่มเติม 2) กลุ่มที่ได้รับผลกระทบน้อยถึงปานกลาง โดยธนาคารได้ให้ความช่วยเหลือด้วยการผ่อนผันระยะเวลาชำระหนี้ การลดภาระดอกเบี้ย และสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ และ 3) กลุ่มที่ได้รับผลกระทบมาก ซึ่งธนาคารได้เข้าไปช่วยเหลือด้วยการปรับโครงสร้างหนี้และการจัดหาสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำเพื่อให้สามารถดำเนินธุรกิจต่อไปและผ่านพ้นช่วงเวลายากลำบากไปได้

สำหรับกลยุทธ์ของกลุ่มธุรกิจลูกค้าธุรกิจในช่วงครึ่งหลังของปี 2563 ธนาคารมุ่งเน้นการนำเสนอโซลูชั่นทางการเงินแบบครบวงจรเพื่อช่วยในการบริหารสภาพคล่องและลดความเสี่ยงให้กับลูกค้า โดยมีเป้าหมายสนับสนุนลูกค้าในกลุ่มอุตสาหกรรมที่เป็นปัจจัยพื้นฐานของเศรษฐกิจ เช่น อาหารและเครื่องดื่ม ธุรกิจบริการสุขภาพ (Healthcare) และธุรกิจเกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวและบริการ (Hospitality) รวมทั้งอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับโครงสร้างพื้นฐานและการลงทุนในโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก หรือ EEC

ในขณะเดียวกันได้สนับสนุนลูกค้าอย่างต่อเนื่องด้วยการให้บริการ Krungsri Business Empowerment ซึ่งเป็นกิจกรรมให้ความรู้ และกิจกรรมเครือข่ายธุรกิจมาเป็นรูปแบบออนไลน์ซึ่งลูกค้าสามารถเข้าร่วมได้จากทุกที่ รวมถึงการจัดทำซีรีส์สัมมนาออนไลน์แบบ Exclusive สำหรับลูกค้าธุรกิจทุกกลุ่มในช่วงไตรมาส 2 ที่ผ่านมาและได้จัดกิจกรรม Krungsri Virtual Business Matching งานเจรจาจับคู่ธุรกิจแบบออนไลน์ เพื่อเป็นสื่อกลางเชื่อมโยงลูกค้า SME และลูกค้าธุรกิจขนาดใหญ่ ในการสร้างโอกาสทางธุรกิจและสนับสนุนให้มีการเติบโตของกลุ่มลูกค้าทั้งสองกลุ่ม ระหว่างวันที่ 8 – 22 กรกฎาคม


รวมทั้งยังมีแผนที่จะจัดงาน Krungsri-MUFG Virtual Business Matching ในช่วงปลายปี 2563 เพื่อสร้างโอกาสการเติบโตให้ลูกค้าธุรกิจของกรุงศรี ภายใต้พันธกิจเชื่อมโยงนักธุรกิจไทยกับนักธุรกิจญี่ปุ่นและอาเซียน และตอกย้ำศักยภาพความแข็งแกร่งของกรุงศรีและเครือข่ายระดับโลกของ MUFG อีกด้วย นอกจากนั้นยังมีงานสัมมนาธุรกิจครั้งใหญ่แห่งปี Krungsri Business Forum 2020 - Business Under Uncertainties ซึ่งจะจัดขึ้นในช่วงปลายปี 2563 เพื่อแบ่งปันแนวคิดและมุมมองในการทำธุรกิจภายใต้ความไม่แน่นอน

60842134_344840146219935_815184079816228
60842134_344840146219935_815184079816228