• noptanitc

"ญาณี เผือกขำ"คุมกรุงศรี คอนซูมเมอร์

กรุงศรี กรุ๊ป แต่งตั้งนางสาวณญาณี เผือกขำ ดำรงตำแหน่งประธานคณะเจ้าหน้าที่ด้านกรุงศรี คอนซูมเมอร์ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2563 เป็นต้นไป


นายเซอิจิโระ อาคิตะ กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “นางสาวณญาณี เป็นผู้บริหารที่มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในธุรกิจบัตรเครดิตและสินเชื่อส่วนบุคคลเป็นอย่างสูง ในระหว่างที่ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท อยุธยา แคปปิตอล เซอร์วิสเซส จำกัด นับเป็นผู้ที่มีบทบาทสำคัญในการบริหารส่วนงานที่เกี่ยวกับระบบงานปฏิบัติการและการสนับสนุนการดำเนินงานของธุรกิจบัตรเครดิตในกลุ่มบริษัท กรุงศรี คอนซูมเมอร์ทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็น ส่วนงานการปฏิบัติการ การเงินและบัญชี การบริหารความเสี่ยง การตรวจสอบภายใน การกำกับดูแลและกฎหมาย ทรัพยากรบุคคล สื่อสารองค์กรและประชาสัมพันธ์ ตลอดจนการพัฒนาธุรกิจในภูมิภาคเออีซี ซึ่งช่วยขับเคลื่อนให้ธุรกิจของกรุงศรี คอนซูมเมอร์ เติบโตรุดหน้าในฐานะผู้นำในธุรกิจบัตรเครดิตและสินเชื่อส่วนบุคคล ซึ่งมีฐานสมาชิกบัตรกว่า 9 ล้านบัญชี และมีส่วนแบ่งตลาดสูงที่สุดในธุรกิจ อีกทั้งยังเคยได้รับความไว้วางใจจากสมาชิกชมรมสินเชื่อส่วนบุคคลให้ดำรงตำแหน่งประธานชมรมสินเชื่อส่วนบุคคลในปี 2558 – 2562 จึงเชื่อมั่นเป็นอย่างยิ่งว่า นางสาวณญาณี จะสามารถช่วยขับเคลื่อนให้ธุรกิจของกรุงศรี คอนซูมเมอร์ เติบโตและประสบความสำเร็จยิ่งขึ้นได้อย่างแน่นอน”ในฐานะประธานคณะเจ้าหน้าที่ด้านกรุงศรี คอนซูมเมอร์ นางสาวณญาณี จะรับผิดชอบการขับเคลื่อนกลยุทธ์และบริหารธุรกิจบัตรเครดิตและสินเชื่อส่วนบุคคล ตลอดจนพัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์และบริการของกลุ่มบริษัท กรุงศรี คอนซูมเมอร์ ทั้งหมด เพื่อคงความเป็นผู้นำในธุรกิจบัตรเครดิตและสินเชื่อส่วนบุคคลอย่างต่อเนื่องทั้งนี้ นางสาวณญาณี สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีด้านบริหารธุรกิจ จากมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ และระดับปริญญาโท ด้านวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการตลาด (หลักสูตรนานาชาติ) จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

60842134_344840146219935_815184079816228
60842134_344840146219935_815184079816228