• WPT Team

ธนาคารกรุงเทพ คว้า 5 รางวัลยอดเยี่ยม


นายคณิต สีห์ รองผู้จัดการใหญ่ (ขวา) นางศิริวรรณ สุรโกมล เจ้าหน้าที่บริหารระดับ Senior Vice President ผู้จัดการธุรกิจลูกค้าต่างประเทศ 1 (ซ้าย) ธนาคารกรุงเทพ เป็นผู้แทนธนาคารรับมอบ 5 รางวัลยอดเยี่ยมในงาน The Asset Triple A Country Awards 2019 จากนิตยสาร ดิแอสเส็ท (The Asset) ซึ่งเป็นนิตยสารการเงินชั้นนำแห่งเอเชีย ประกอบด้วย รางวัล Best Cross-Border Financing (Cambodia) สำหรับวงเงินกู้ระยะยาวมูลค่า 250 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ของ Khmer Beverage Company รางวัล Best Cross-Border Financing (Vietnam) สำหรับวงเงินกู้ระยะยาวมูลค่า 140 ล้านยูโร และวงเงินกู้ระยะสั้นมูลค่า 48 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ของ Cheng Yang Paper Mill Company


รางวัล Best Bond Country Award (Lao PDR) สำหรับธุรกรรมการจำหน่ายพันธบัตรของกระทรวงการเงินแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว มูลค่า 7,000 พันล้านบาท รางวัล Best Bond Country Award (Myanmar) สำหรับการจัดออกหุ้นกู้ให้แก่ Yoma Strategic Holdings Ltd. ซึ่งเป็นการออกหุ้นกู้ในต่างประเทศครั้งแรกจากภาคธุรกิจพม่า และได้รับการค้ำประกัน 100% โดย Credit Guarantee and Investment Facility (“CGIF”) กองทรัสต์ของ Asian Development Banks และรางวัล Best Syndicated Loan (Singapore) สำหรับวงเงินกู้ระยะยาวมูลค่า 8,671 ล้านดอลลาร์สิงคโปร์ของ Marina Bay Sands นับเป็นอีกหนึ่งความสำเร็จและความภาคภูมิใจกับรางวัลที่ธนาคารได้รับในครั้งนี้และสอดคล้องกับกลยุทธ์ Regional Bank ของธนาคาร

60842134_344840146219935_815184079816228
60842134_344840146219935_815184079816228