แบงก์กรุงเทพ มอบ 10 ล้าน สมทบทุนรามาธิบดี "โครงการป้องกันและช่วยเหลือสถานการณ์แพร่ระบาดของโควิด-19"นายปิติ สิทธิอำนวย ประธานกรรมการธนาคาร (ที่ 5 จากซ้าย) นายเดชา ตุลานันท์ ประธานกรรมการบริหาร (ที่ 4 จากซ้าย) นายชาติศิริ โสภณพนิช กรรมการผู้จัดการใหญ่ (ที่ 2 จากซ้าย) พร้อมคณะกรรมการและผู้บริหารระดับสูง ธนาคารกรุงเทพ ร่วมส่งมอบเงินจำนวน 10,000,000 บาท แก่ ศาสตราจารย์นายแพทย์ พรชัย สิมะโรจน์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษ (ที่ 5 จากขวา) และนางมาลี สังวาลย์เล็ก รองผู้จัดการมูลนิธิรามาธิบดีฯ (ที่ 4 จากขวา) เพื่อร่วมสมทบทุนกองทุนพิเศษ “โครงการป้องกันและช่วยเหลือสถานการณ์แพร่ระบาดของโควิด-19” ของคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล และมูลนิธิรามาธิบดี ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในการนำไปรักษาพยาบาล เตรียมความพร้อมของบุคลากร เครื่องมือแพทย์ ห้องผู้ป่วย เพื่อรับมือกับสถานการณ์ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตทั้งระยะสั้นและระยะยาว รวมถึงการให้ความรู้ที่ถูกต้องแก่สังคม เพื่อป้องกันการแพร่ระบาด ผู้มีจิตศรัทธาสามารถร่วมบริจาคผ่านธนาคารกรุงเทพ ชื่อบัญชี มูลนิธิรามาธิบดี บัญชีกระแสรายวันเลขที่ 090-3-50015-5


ทั้งนี้ธนาคารกรุงเทพพร้อมอยู่เคียงข้างสังคมในทุกสถานการณ์ดัง ‘เพื่อนคู่คิด มิตรคู่บ้าน’ โดยการส่งมอบเงินดังกล่าวจัดขึ้นในวันจันทร์ที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2563 ณ ธนาคารกรุงเทพ สำนักงานใหญ่สีลม

60842134_344840146219935_815184079816228
60842134_344840146219935_815184079816228