• WPT Team

ธนาคารกรุงเทพครบรอบ 77 ปีนายปิติ สิทธิอำนวย ประธานกรรมการธนาคาร (ขวาสุด) นายเดชา ตุลานันท์ ประธานกรรมการบริหาร (ที่ 2 จากขวา) พร้อมคณะกรรมการธนาคาร คณะผู้บริหารและพนักงาน ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ร่วมทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ 100 รูป ในโอกาสวันคล้ายวันก่อตั้งธนาคารครบปีที่ 77 ซึ่งตรงกับวันที่ 1 ธันวาคมของทุกปี โดยในปี 2564 นี้ ธนาคารได้นิมนต์พระสงฆ์จาก 6 วัด ประกอบด้วย วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม วัดยานนาวา วัดเทพศิรินทราวาส วัดไตรมิตรวิทยาราม วัดปทุมคงคา และวัดราชสิงขร เพื่อรับบาตร ณ บริเวณลานด้านหน้าอาคารสำนักงานใหญ่ ธนาคารกรุงเทพ ถนนสีลม./


60842134_344840146219935_815184079816228
60842134_344840146219935_815184079816228