• WPT Team

ธนาคารกรุงเทพ จัดกิจกรรมตักบาตรพระสงฆ์ 100 รูปในโอกาสครบรอบวันก่อตั้งธนาคารปีที่ 76นายปิติ สิทธิอำนวย ประธานกรรมการธนาคาร (ขวา) นายเดชา ตุลานันท์ ประธานกรรมการบริหาร (ที่ 2 จากขวา) พร้อมด้วยกรรมการธนาคาร คณะผู้บริหารและพนักงาน ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ร่วมทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ 100 รูป ในโอกาสวันคล้ายวันก่อตั้งธนาคารครบปีที่ 76 ซึ่งตรงกับวันที่ 1 ธันวาคมของทุกปี โดยในปี 2563 นี้ ธนาคารได้นิมนต์พระสงฆ์จาก 5 วัด ประกอบด้วย วัดยานนาวา วัดเทพศิรินทราวาสราชวรวิหาร วัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหาร วัดปทุมคงคาราชวรวิหาร และวัดราชสิงขร เพื่อรับบาตร ณ บริเวณลานด้านหน้าอาคารสำนักงานใหญ่ ธนาคารกรุงเทพ ถนนสีลม  • Facebook

+66847000180

©2019-2020 by Wealth Plus Today.