• WPT Team

แบงก์กรุงเทพปรับเพดานรายได้ปล่อยกู้บัตรเครดิต สกัดหนี้ครัวเรือน


แบงก์กรุงเทพเตรียม ขยับฐานรายได้ปล่อยกู้บัตรเครดิตจาก 2 หมื่นบาทต่อเดือนเป็น 2.5-3 หมื่นบาท สกัดหนี้ครัวเรือน ไม่ส่งเสริมใช้จ่ายเกินตัว พร้อมจับมือศิริราช ผนึกกำลังอัพเกรดสิทธิประโยชน์บัตรร่วม


นายโชค ณ ระนอง ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ ผู้จัดการสายบัตรเครดิต ธนาคารกรุงเทพ เปิดเผยว่า ขณะนี้อยู่ระหว่างทำแผนปี 64 เพื่อเสนอให้คณะกรรมการธนาคารในสัปดาห์หน้า โดยเบื้องต้นจะปรับฐานรายได้ในการพิจารณาปล่อยกู้บัตรเครดิตจากเดิมต้องมีรายได้ 2 หมื่นบาทต่อเดือนขึ้นไป เป็น 2.5-3 หมื่นบาทต่อเดือนขึ้นไป เพื่อหวังชะลอปัญหาหนี้ครัวเรือนที่ปัจจุบันคนกลุ่มนี้อยู่ระดับสูง และไม่อยากส่งเสริมให้คนใช้จ่ายเกินตัว ซึ่งยังเน้นกระตุ้นบัตรเครดิตกับลูกค้าเดิมเป็นหลัก ตามสภาพเศรษฐกิจที่ยังไม่ฟื้น ตั้งเป้าปี 64 บัตรใหม่ 2 แสนใบ ยอดใช้จ่ายอยู่ระดับเท่ากันกับปีนี้


ขณะที่หนี้ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (เอ็นพีแอล) ของบัตรเครดิต ยอมรับเพิ่มขึ้นตามธรรมชาติ บางกลุ่มได้รับผลกระทบโดยตรงจากวิกฤติโควิด-19 โดยเอ็นพีแอลขยับเพิ่มจาก 2.15% สิ้นปี 62 มาอยู่ที่ 2.6% ในปัจจุบัน ส่วนลูกค้าที่ได้รับผลกระทบธนาคารได้ให้ความช่วยเหลือต่อเนื่อง เช่น ลดดอกเบี้ยจากเพดาน 16% เหลือ 12% ต่อปี แปลงหนี้บัตรเครดิตเป็นหนี้ที่มีระยะเวลา(เทอมโลน) เพื่อลดภาระการผ่อนต่องวด ลดจ่ายขั้นต่ำจาก 10% เป็น 5% ของยอดหนี้ และพักชำระหนี้ 3 เดือน เป็นต้น โดยตอนนี้มีอยู่ได้รับความช่วยเหลือต่อ 20-25% จากความช่วยเหลือรอบแรก 35,000 รายทั้งนี้ประเมินสถานการณ์การจับจ่ายใช้สอยจะคึกคักในช่วงวันหยุดยาว แต่คนยังระมัดระวังใช้จ่ายอยู่ ทำให้ยอดการใช้จ่ายลดลง 11-12% เทียบกับช่วงเดียวกันปีก่อน โดยบัตรใหม่ปีนี้ตั้งเป้า 2.8 แสนใบ แต่ปัจจุบันได้เพียง 1.8 แสนใบ คาดสิ้นปีบัตรใหม่จะอยู่ที่ 2 แสนใบ จากฐานลูกค้าบัตรเครดิต 2.5 ล้านราย และจะกระตุ้นบัตรเกี่ยวกับชีวิตประจำวัน เติมน้ำมัน รักษาพยาบาล เป็นต้นนอกจากนี้ธนาคารกรุงเทพ และคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ได้ต่อสัญญาความร่วมมือสำหรับการให้บริการบัตรร่วม โดยได้เพิ่มเติมสิทธิประโยชน์ของบัตรร่วมเพื่อตอบโจทย์การใช้จ่ายได้อย่างตรงใจมากยิ่งขึ้น เช่น ผ่อนชำระค่ารักษาพยาบาลที่ รพ.ศิริราช และรพ.ศิริราช ปิยมหาราชการุณย์ ดอกเบี้ย 0% 3 เดือน, 0.74% สูงสุด 10 เดือน บริการตรวจสุขภาพฟรี ปีละ 1 ครั้ง เมื่อใช้จ่ายผ่านบัตรตั้งแต่ 3 แสนบาทขึ้นไปต่อปี ทั้งนี้ปัจจุบันมีผู้ถือบัตรประเภทนี้รวมกว่า 1.4 ล้านราย โดยตลอด 5 ปีที่ผ่านมาของการให้บริการบัตรนี้สามารถระดมเงินบริจาค รวมกว่า 275 ล้านบาท และคาดหวังว่าจะมีลูกค้าผู้ถือบัตรร่วมนี้เพิ่มขึ้นเป็น 2 ล้านราย ภายใน 5 ปีข้างหน้า


60842134_344840146219935_815184079816228
60842134_344840146219935_815184079816228