• WPT Team

ธนาคารกรุงเทพนำแบงก์ชาติ เยี่ยมชมลูกค้าเอสเอ็มอี 3 ราย


ธนาคารกรุงเทพนำแบงก์ชาติ เยี่ยมชมลูกค้าเอสเอ็มอี 3 ราย มานะออร์คิดฟาร์ม’ ‘Sense of Place’ และ ‘ราญา กรีน โคโคนัท’


นายจงอนันต์ อนันตศักดิ์ ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) นำคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ฝ่ายตรวจสอบ 1 สายกำกับสถาบันการเงิน 1 ธนาคารแห่งประเทศไทย นำโดยนายยงศักดิ์ เซี่ยงหลอ ผู้อำนวยการอาวุโส เข้าเยี่ยมชมและรับฟังบรรยายสรุป พร้อมแนวทางแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นจากสถานการณ์โควิด-19 ของลูกค้าผู้ประกอบการเอสเอ็มอีธนาคารกรุงเทพ 3 ราย ประกอบด้วยกิจการมานะออร์คิดฟาร์ม จังหวัดนครปฐม โดยนายเอกณัฏฐ์ คูเจริญชัยมานที กรรมการผู้จัดการ ผู้ประกอบการฟาร์มกล้วยไม้ขนาดใหญ่ที่เป็นแหล่งความรู้และพัฒนาพันธุ์กล้วยไม้สกุลหวายระดับประเทศ เพื่อจำหน่ายในประเทศและส่งออกไปยังต่างประเทศกิจการร้าน Sense of Place จังหวัดราชบุรี โดยนายมิตรชัย พงศ์เนตรวิไล กรรมการผู้จัดการ ร้าน Café and Restaurant ริมน้ำที่เป็นจุดท่องเที่ยวเช็คอินแห่งใหม่ของจังหวัดราชบุรี


กิจการบริษัท ราญา กรีน โคโคนัท จำกัด จังหวัดราชบุรี โดยนายสัญญา แจ่มจรูญ กรรมการผู้จัดการ ผู้ผลิตผลิตภัณฑ์จากมะพร้าวและน้ำมะพร้าวแปรรูปสำหรับส่งออกต่างประเทศ ซึ่งทั้ง 3 ราย เป็นลูกค้าผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 แต่สามารถปรับตัวในการดำเนินธุรกิจ เพื่อให้ธุรกิจสามารถอยู่รอดและดำเนินต่อไป