• WPT Team

กองทุนบัวหลวงขาย ‘TRIGGER 6-21’ ทริกเกอร์ฟันด์กองที่ 2 ตั้งเป้า 6 เดือนผลตอบแทน 5%


กองทุนบัวหลวง เสนอขาย IPO กองทุนเปิดบัวหลวงทริกเกอร์ 6-21 หรือ TRIGGER 6-21 ระหว่างวันที่ 14-16 ธันวาคม 2563 เป็นทริกเกอร์ฟันด์กองที่ 2 ส่งท้ายปีเอาใจนักลงทุนที่มองหาโอกาสรับผลตอบแทนจากการลงทุนในช่วงที่ตลาดหุ้นไทยฟื้นตัวต่อเนื่อง ตั้งเป้าหมายลงทุน 6 เดือน เพื่อโอกาสรับผลตอบแทน 5%

นายพีรพงศ์ จิระเสวีจินดา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด หรือ กองทุนบัวหลวง เปิดเผยว่า กองทุนบัวหลวง เตรียมเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก (IPO) กองทุนเปิดบัวหลวงทริกเกอร์ 6-21 หรือ TRIGGER 6-21 เพียงครั้งเดียว ระหว่างวันที่ 14-16 ธันวาคม 2563 เนื่องจากมองเห็นแนวโน้มตลาดหุ้นไทยยังอยู่ในช่วงฟื้นตัวต่อเนื่อง จึงมีโอกาสคาดหวังผลตอบแทนที่น่าพอใจจากการลงทุนในหุ้นได้

ที่ผ่านมา ตลาดหุ้นไทยยังฟื้นตัวขึ้นช้ากว่าตลาดหุ้นอื่นในภูมิภาค จึงมีโอกาสที่หลังจากนี้จะเห็นการฟื้นตัวชัดเจนขึ้น ตัวเลขทางเศรษฐกิจของประเทศไทยรวมถึงทั่วโลก น่าจะต่ำสุดในปีนี้ และจะค่อยๆ ฟื้นตัวดีขึ้นในปีหน้า หลังจากมีความคืบหน้าของการพัฒนาวัคซีนต้านไวรัสโควิด-19 ที่น่าจะเริ่มใช้ในกลางปี 2564 ซึ่งจะส่งผลบวกต่อหลายธุรกิจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งภาคบริการและการท่องเที่ยวให้ฟื้นตัวกลับมาได้ รวมถึงรัฐบาลต่างๆ ออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจเพิ่มขึ้น เพื่อให้ความมั่นใจในการฟื้นฟูและเยียวยาระบบเศรษฐกิจ

พีรพงศ์ จิระเสวีจินดา

นอกจากนั้น การที่นายโจ ไบเดน ชนะการเลือกตั้งขึ้นเป็นประธานาธิบดีสหรัฐฯ ได้ส่งผลดีทำให้เห็นเม็ดเงิน Fund Flow จำนวนมากไหลเข้ามาในภูมิภาคและในสินทรัพย์เสี่ยง ซึ่งจะเห็นได้ว่าในเดือนพฤศจิกายน 2563 นักลงทุนต่างชาติเริ่มกลับเข้ามาลงทุนในตลาดหุ้นไทยเป็นเดือนแรก จากปัจจัยที่กล่าวข้างต้น กองทุนบัวหลวง จึงมองว่าเป็นโอกาสในการออกกองทุนทริกเกอร์ฟันด์กองที่ 2 คือ กองทุน TRIGGER 6-21 ส่งท้ายปีนี้ โดยกำหนดเป้าหมายระยะเวลาการลงทุนไม่เกิน 6 เดือน และผลตอบแทนการลงทุน 5%” นายพีรพงศ์ กล่าว


สำหรับ กองทุนนี้ เสนอขาย IPO หน่วยลงทุนละ 10 บาท กำหนดการซื้อขั้นต่ำ 10,000 บาท โดยเป็นกองทุนรวมผสมที่ไม่ได้ลงทุนในต่างประเทศ ซึ่งผู้จัดการกองทุนจะพิจารณาปรับสัดส่วนการลงทุนตามความเหมาะสมกับสถานการณ์ กองทุน TRIGGER 6-21 จะเสนอขายครั้งแรกเพียงครั้งเดียว จากนั้นนักลงทุนจะต้องถือหน่วยลงทุนจนกระทั่งเลิกกองทุน กองทุนนี้มีอายุประมาณ 6 เดือน นับจากวันจดทะเบียนกองทรัพย์สิน ซึ่งบริษัทจะเลิกกองทุนเมื่อครบอายุโครงการ โดยเงินที่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้รับคืน จะเป็นไปตามการบริหารกองทุนในระยะเวลา 6 เดือน หรือในวันทำการที่ 2 ถัดจากวันที่ครบเงื่อนไขทั้งหมด คือ มีมูลค่าหน่วยลงทุนไม่ต่ำกว่า 10.65 บาท เป็นเวลา 2 วันทำการติดต่อกัน มูลค่าหน่วยลงทุนที่จะรับซื้อคืนโดยอัตโนมัติ ต้องไม่ต่ำกว่า 10.50 บาท และทรัพย์สินของกองทุนเป็นเงินสดหรือเงินฝากธนาคารทั้งหมด

ผู้ที่สนใจสามารถสอบถามข้อมูลรายละเอียดกองทุน TRIGGER 6-21 หรือติดต่อขอรับหนังสือชี้ชวนและคู่มือการลงทุนได้ที่ กองทุนบัวหลวง โทร. 0 2674 6488 กด 8 หรือตัวแทนขายหน่วยลงทุน ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ ตัวแทนขายของกรุงเทพประกันชีวิต บมจ.หลักทรัพย์ บัวหลวง บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย พลัส บมจ.หลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน บมจ.หลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) บมจ.หลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร

ผู้ลงทุนต้องทำความเข้าใจ ลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยง

ก่อนตัดสินใจลงทุน

ผลการดำเนินงานในอดีต มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

60842134_344840146219935_815184079816228
60842134_344840146219935_815184079816228