• WPT Team

"หมอเสริฐ-คีรี”ชนะร่วมลงทุนสนามบินอู่ตะเภาและเมืองการบินภาคตะวันออก

พลเรือเอกลือชัย รุดดิษฐ์ ผู้บัญชาการทหารเรือและประธานคณะกรรมการคัดเลือกเอกชนร่วมลงทุน โครงการพัฒนาสนามบินอู่ตะเภาและเมืองการบินภาคตะวันออก เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 17 ม.ค. 2563 คณะกรรมการคัดเลือกฯ ได้เชิญเอกชน 3 ราย ได้แก่ กลุ่มกิจการร่วมค้าบีบีเอส กลุ่มแกรนด์ คอนโซเตียม และ กลุ่มกิจการค้าร่วม บริษัท ธนโฮลดิ้ง จำกัด (ซีพี) และพันธมิตร ที่ร่วมยื่นข้อเสนอเพื่อร่วมลงทุนโครงการพัฒนาสนามบินอู่ตะเภา มาร่วมกันเปิดเอกสารข้อเสนอซองที่ 3 หรือซองราคาของกลุ่มกิจการค้าร่วม บริษัท ธนโฮลดิ้ง จำกัด และพันธมิตร ซึ่งในการเปิดเอกสารข้อเสนอซองดังกล่าวมีผู้แทนคณะกรรมการคัดเลือกฯ ผู้แทนคณะทำงานฯ ผู้แทนกองทัพเรือ ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ที่ปรึกษา และผู้สังเกตการณ์อิสระจากองค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) เข้าสังเกตการณ์ รวมทั้งได้มีการบันทึกภาพนิ่ง ภาพวิดีโอ และกล้องวงจรปิด เพื่อให้เกิดความโปร่งใสตลอดกระบวนการด้วย


ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถ


อย่างไรก็ตาม กระบวนการต่อจากนี้ คณะกรรมการคัดเลือกฯ จะดำเนินการตรวจสอบเอกสารข้อเสนอซองที่ 3 (ข้อเสนอด้านราคา) ของผู้ยื่นข้อเสนอทั้ง 3 ราย หากถูกต้องตามหลักเกณฑ์และข้อกำหนดของเอกสารการคัดเลือกเอกชนร่วมลงทุน คณะกรรมการคัดเลือกฯ จะทำการพิจารณาตรวจสอบรายละเอียดของข้อเสนอด้านราคา เช่น สมมติฐานและการประมาณการณ์ทางการเงิน เพื่อให้ได้ผู้ยื่นข้อเสนอที่ให้ผลตอบแทนที่ดีที่สุดแก่ภาครัฐ นำไปสู่การจัดทำร่างสัญญาและรายละเอียดทางเทคนิคเพื่อประกอบสัญญาต่อไป โดยคาดว่าจะประกาศผลการคัดเลือกได้ภายในเดือนมีนาคม 2563


ทั้งนี้ การเปิดเอกสารข้อเสนอด้านราคา ของกลุ่มกิจการค้าร่วม บริษัท ธนโฮลดิ้ง จำกัด และพันธมิตร ในครั้งนี้เป็นการดำเนินการที่สืบเนื่องจากที่ศาลปกครองสูงสุดได้มีคำพิพากษาให้เพิกถอนมติของคณะกรรมการคัดเลือกฯ ในส่วนที่ปฏิเสธไม่รับข้อเสนอกล่องที่ 6 และกล่องที่ 9 ของกลุ่มกิจการค้าร่วม บริษัท ธนโฮลดิ้ง จำกัด และพันธมิตร โดยทุกขั้นตอน คณะกรรมการคัดเลือกฯ ดำเนินการด้วยความรัดกุม โปร่งใส เป็นไปตามหลักเกณฑ์ในเอกสารการคัดเลือกเอกชน และเป็นธรรมต่อผู้ยื่นข้อเสนอทุกราย


คีรี กาญจนพาสน์

ผู้สื่อข่าวรายงานเพิ่มเติมว่า ทางคณะกรรมการคัดเลือกเอกชนร่วมลงทุนฯ คาดว่าจะสามารถประกาศผู้ชนะการคัดเลือกร่วมลงทุนฯในสัปดาห์หน้า ส่วนที่เปิดซองราคาแล้วไม่ประกาศผู้ชนะในทันที เนื่องจากต้องนำราคาที่กลุ่มซีพีเสนอมา ไปทำการวิเคราะห์ว่าประมาณการณ์ทางการเงินสอดคล้องกับข้อเสนอทางเทคนิคหรือไม่ อย่างไรก็ตาม ราคาที่กลุ่มซีพีเสนอมาครั้งนี้อยู่ที่ประมาณ 100,000 ล้านบาทเศษ ซึ่งต่ำกว่าที่กลุ่มกิจการร่วมค้าบีบีเอส ที่คณะกรรมการคัดเลือกฯเปิดซองราคาไปก่อนหน้านี้ที่ประมาณ 300,000 ล้านบาท ส่วนกลุ่มแกรนด์ คอนโซเตี่ยม เสนอที่ประมาณ 100,000 ล้านบาท ดังนั้น แม้ว่าคณะกรรมการคัดเลือกจะนำราคาที่กลุ่มซีพีเสนอไปวิเคราะห์และผ่านการประเมิน ก็ยังแพ้กลุ่มบีบีเอสที่เสนอราคามาสูงกว่า และผ่านการวิเคราะห์ประมาณการณ์ทางการเงินสอดคล้องกับข้อเสนอทางเทคนิคไปก่อนหน้านี้เรียบร้อยแล้วอยู่ดี


สำหรับกลุ่มกิจการร่วมค้าบีบีเอสที่ชนะการคัดเลือกร่วมลงทุนในครั้งนี้ ประกอบด้วย บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด(มหาชน) ของ น.พ.ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถ ถือหุ้น 45% บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้ง จำกัด(มหาชน) ของนายคีรี กาญจนพาสน์ ถือหุ้น 35% และบริษัท ซิโน-ไทย เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด(มหาชน) ถือหุ้น 20% ซึ่งมีนายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรมว.สาธารณสุข เป็นอดีตผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ โดยกลุ่มนี้มีพันธมิตรในการบริหารสนามบินอู่ตะเภา โดยสนามบินนานาชาตินาริตะ ซึ่งเป็นผู้บริหารสนามบินอันดับใหญ่ 1 ใน 3 ของโลก