• noptanitc

BDMS จับมือ วิริยะประกันภัย เปิดทางเลือกใหม่ประกันสุขภาพ “Health Insurance Service Excellence”

BDMS ผนึก วิริยะประกันภัย เสนอทางเลือกใหม่ตลาดประกันสุขภาพ หลังประสบความสำเร็จกับแบบประกัน “อุ่นใจรักษ์” ชูผู้นำการให้บริการ “Health Insurance Service Excellence” ภายใต้แนวคิด “Triple A” หวังยกระดับคุณภาพชีวิตคนไทย มีความเท่าเทียมในการเข้าถึงการรักษาพยาบาลที่ได้มาตรฐาน


นางนฤมล น้อยอ่ำ รักษาการ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ (BDMS) เปิดเผยว่า BDMS ตอกย้ำความเป็นผู้นำด้านการบริการสุขภาพและการรักษาพยาบาลชั้นนำของไทย และความร่วมมือกับวิริยะประกันภัย เพื่อมอบสิทธิประโยชน์แก่กลุ่มลูกค้าของโรงพยาบาลในเครือ BDMS โดยความร่วมระหว่าง BDMS และวิริยะประกันภัยเป็นความร่วมมือของ 2 กลุ่มบริษัท ที่มีมาตรฐานและเครือข่ายการดำเนินงานด้านการให้บริการที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐานระดับสากล ทั้งในด้านการรักษาสุขภาพและการให้ความคุ้มครองแก่ชาวไทยและชาวต่างประเทศ


นายเกรียงศักดิ์ โพธิเกษม ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัท วิริยะประกันภัย กล่าวว่า หลังจากที่วิริยะได้ร่วมมือกับ BDMS จัดทำโครงการอุ่นใจรักษ์ประกันสุขภาพเมื่อปลายปีที่ผ่านมา โดยร่วมกันพัฒนาผลิตภัณฑ์ประกันสุขภาพเสนอเป็นทางเลือกใหม่ให้กับผู้บริโภค ก็ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี


เกรียงศักดิ์ โพธิเกษม

“อย่างไรก็ตามวิริยะประกันภัย และ BDMS ยังมุ่งมั่นในการพัฒนาความร่วมมือกันอย่างใกล้ชิด เพื่อขยายฐานลูกค้าใหม่ประกันสุขภาพสู่โรงพยาบาลในเครือ BDMS ผ่านกลยุทธ์ช่องทางจัดจำหน่ายที่มีศักยภาพของวิริยะประกันภัย และพัฒนาแผนประกันสุขภาพและอุบัติเหตุแบบ Exclusive Provider Network อย่างต่อเนื่อง รวมถึงความร่วมมือในการประสานงาน เพื่อให้ลูกค้าที่ถือประกันสุขภาพได้รับความสะดวกสบายสูงสุดในการเข้ารับบริการ ซึ่งถือเป็นภารกิจหลักที่สำคัญที่สุดที่กำลังดำเนินการอยู่ในขณะนี้” นายเกรียงศักดิ์ กล่าว


นายเกรียงศักดิ์ กล่าวว่า ด้วยศักยภาพการให้บริการที่ทั้ง 2 ฝ่ายมีอยู่เต็มเปี่ยมและด้วยการพัฒนานวัตกรรมการบริการร่วมกันมาอย่างต่อเนื่อง จึงพร้อมแล้วที่เราจะประกาศถึงความเป็นผู้นำการให้บริการ “Health Insurance Service Excellence” อันเกิดจาก 3 แนวคิดหลักที่เรียกว่า “Triple A” ได้แก่ Accessible to the excellent hospital network คือ ช่วยให้ลูกค้าได้รับการรักษาพยาบาลที่เป็นเลิศ Affordable คือ บริการด้านประกันสุขภาพที่สามารถเข้าถึงได้ง่าย ไม่เป็นภาระ และ At Ease คือ สร้างความอุ่นใจ สบายใจ


สำหรับแบบประกันสุขภาพอุ่นใจรักษ์นี้ มีด้วยกัน 2 รูปแบบ คือ ประกันสุขภาพอุ่นใจรักษ์ Gold ที่ให้วงเงินความคุ้มครองสูงสุดถึง 5 ล้านบาทต่อครั้ง และประกันสุขภาพอุ่นใจรักษ์ Classic ที่ให้ความคุ้มครองแบบเหมาจ่ายต่อปี โดยที่สมาชิกสามารถเลือกรับความคุ้มครองเหมาจ่ายตั้งแต่บาทแรกหรือเลือกรับส่วนลดค่าเบี้ยประกันสูง 30-50% โดยเลือกแบบมีความรับผิดชอบส่วนแรกต่อปี กรณีมีสวัสดิการหรือความคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลบางส่วนอยู่แล้ว

#BDMS

#วิริยะประกันภัย

#ประกันสุขภาพ60842134_344840146219935_815184079816228
60842134_344840146219935_815184079816228