• noptanitc

หมอปราเสริฐนักซื้อกิจการ


ข่าวใหญ่ เช้าวันที่ 27 ก.พ.2563 วันที่เชื้อ COVID19 ยังหลอนชาวโลก ทั้งชีวิตและตลาดหุ้น เศรษฐกิจ


ข่าวใหญ่วงการตลาดหุ้นและโรงพยาบาลบ้านเราวันนี้คือ บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ ( BDMS )

ที่มี นายแพทย์ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถ คือหุ้นใหญ่กว่า 2.4 พันล้านหุ้นหรือกว่า16% ประกาศใช้ เงิน 8.5-1.02 แสนล้านบาทเข้าซื้อกิจการของโรงพยาบาลบำรุงราษฏร์ (BH)


การซื้อครั้งนี้เป็นการซื้อแบบสมัครใจ โดยขอซื้ออีก 546.32 ล้านหุ้นหรือ 74.83% จากที่ก่อนหน้าถืออยู่แล้ว 24.99% ของหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมด


การซื้อในช่วงนี้เข้าตำรา ในวิกฤตมีโอกาส หุ้นตกต่ำ เป็นโอกาสซื้อของดีราคาถูก COVID19 ระบาด หนุนธุรกิจโรงพยาบาลเพราะโรงพยาบาลคือที่พึ่งสุดท้าย คนแก่ล้นโลก โรงพยาบาล คือที่พึ่ง นั้นเอง และอัตราค่าใช้จ่ายในเรื่องสุขภาพต่อหัวก็จะเพิ่มสูงขึ้นด้วย


"ประเทศไทยเริ่มเข้าสู่สังคมสูงวัย ด้วยจำนวนผู้สูงอายุที่ 60 ปีเพิ่ม เป็น 10.3 ล้านคนในปี 2562 และมีอัตราค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพของผู้สูงอายุเพิ่มขึ้นจาก 6.3 หมื่นล้านบาทในปี 2553 เป็น 22.8 หมื่นล้านบาท ในปี 2565 (ข้อมูลจากแผนพัฒนาสุขภาพแห่งชาติฉบับที่ 12 พ.ศ.2560-2564) "
- BDMS ซื้อ BH ได้อะไร


คำตอบคือ จะหนุนให้อณาจักรธุรกิจโรงพยาบาลของ " หมอปราเสริฐ " ขยายใหญ่ขึ้น ความสามารถในการให้บริการเพิ่มขึ้น จะมีจำนวนเตียงที่รองรับ เพิ่มขึ้นทันที โดยในเครือทั้งหมดของ BDMS ที่มีจำนวนเตียง กว่า 8,211 เตียงก็จะเพิ่มขึ้นเพราะ BH รพ.ในกลางสุขุมวิท มีจำนวนเตียง 580 เตียง


ขณะที่ จะรับรู้รายได้และกำไรเข้ามาทันที 100% จากเดิมรับรู้ตามสัดส่วนการถือหุ้น เช่น ปี 2562 BH มีรายได้ 1.8 หมื่นล้านบาท มีกำไร 3,747 ล้านบาท


ยังไม่นับรวมทรัพย์สินต่างๆ ของBH ที่หลังซื้อสำเร็จก็ล้วนเป็นของ BDMS ที่ดินที่ตั้ง รพ ใจกลางสุขุมวิทอย่างไรก็ตามที่ผ่านมา ปรากฎชัดว่า " หมอปราเสริฐ" ใช้กลยุทธ์ในการซื้อกิจหรือเท็กโอเวอร์ ในการสร้างอาณาจักร ให้ใหญ่และแข็งแรงรองรับการแข่งขัน


รวมถึงการออกไปทำธุรกิจในต่างประเทศที่กิจการจะต้องใหญ่ นั้นเอง !!!-- แล้วหมอเสริฐ ซื้อกิจการอะไรมาบ้างมาดูกัน


เส้นทางการซื้อกิจการของหมอเสริฐ ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง แม้ไม่ได้เกิดขึ้นทุกปี แต่เมื่อเกิดขึ้น คือดีลใหญ่ ฮือฮา


ปี 2563 ประมาณใช้เงิน 8.5 หมื่นล้าน ถึง 1.02 แสนล้านซื้อหุ้น BH 100%


ปี 2559

1. ได้เข้าซื้อกิจการโรงแรมสวิสโฮเต็ล ปาร์คนายเลิศ ด้วยเม็ดเงินสูงถึง 10,800 ล้านบาท จากตระกูล “สมบัติศิริ”

ประกอบด้วยตัวอาคารโรงแรม และพื้นที่รวม 15 ไร่ เพื่อพัฒนาเป็นศูนย์สุขภาพแบบครบวงจร “BDMS Wellness Clinic”

2. ซื้อ ร.พ.เมโย ด้วยเงินกว่า 1.4 พันล้านบาท


ปี 2554

ซื้อกิจการโรงพยาบาลทั้งหมดในเครือพญาไท และเครือโรงพยาบาลเปาโล เมโมเรียล จากบริษัท เฮลท์ เน็ตเวิร์ค จากกลุ่มของนายวิชัย ทองแดง เป็นเงิน 9,825 ล้านบาท


ปี 2553 บริษัท โรงพยาบาลกรุงธน จำกัด (มหาชน)


ทั้งหมดนี้ในแง่ของการซื้อธุรกิจโรงพยาบาล ไม่นับรวมธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องในเรื่องของเวชภัณฑ์ ที่ก็มีให้เห็น

สำหรับ หมอปราเสริฐ นั้น ยังติดทำเนียบเศรษฐีหุ้นไทยมา ตลอด 6 ปีที่ผ่านมา(2556-2561) หมอเสริฐ ยัง “ครองแชมป์”60842134_344840146219935_815184079816228
60842134_344840146219935_815184079816228