• WPT Team

BEM รับรางวัลหุ้นยั่งยืน ประจำปี 2563
บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) หรือ BEM รับรางวัล “หุ้นยั่งยืน” ประจำปี 2563 (Thailand Sustainability Investment 2020) ต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 ในฐานะบริษัทจดทะเบียนที่อยู่ในรายชื่อหุ้นยั่งยืนที่ดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล โดยมีนายภาคภูมิ ทวีวิทยรัศมิ์ รองกรรมการผู้จัดการ เป็นผู้แทนบริษัทเข้ารับโล่เกียรติคุณ จากนายภากร ปีตธวัชชัย กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ณ หอประชุมศุกรีย์ แก้วเจริญ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย


------------------------------------------

60842134_344840146219935_815184079816228
60842134_344840146219935_815184079816228