• WPT Team

BEM รับรางวัลหุ้นยั่งยืน ประจำปี 2562นายภาคภูมิ ทวีวิทยรัศมิ์ รองกรรมการผู้จัดการบริหารและเลขานุการ บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) หรือ BEM เป็นผู้แทนบริษัทเข้ารับโล่รางวัล “หุ้นยั่งยืน” ประจำปี 2562 (Thailand Sustainability Investment 2019) ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 ในฐานะบริษัทจดทะเบียนที่อยู่ในรายชื่อหุ้นยั่งยืน ที่ ดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล โดยมีนายปกรณ์ มาลากุล ณ อยุธยา อดีตประธานกรรมการ ตลาดหลักทรัพย์ฯ เป็นผู้มอบรางวัล ณ หอประชุมศุกรีย์ แก้วเจริญ ตลาดหลักทรัพย์ แห่งประเทศไทย เมื่อเร็วๆ นี้

ดู 5 ครั้ง
TMSTH Ads-01.jpg
Banner เว็บไซต์ wealthplustoday ขนาด 250

+66847000180

©2019 by Wealth Plus Today.

  • Facebook