• noptanitc

BF Mobile App

กองทุนบัวหลวง ยกระดับโปรแกรม BF Wealth Plan ผู้ช่วยวางแผนการเงิน ใน BF Mobile App.

นายพีรพงศ์ จิระเสวีจินดา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด หรือ กองทุนบัวหลวง เปิดเผยว่า กองทุนบัวหลวงยังคงมุ่งมั่นดำเนินงานตามพันธกิจ “ทำให้ครอบครัวไทย มีความมั่นคงทางการเงิน” อย่างต่อเนื่อง ล่าสุดกองทุนบัวหลวงปรับเพิ่มขีดความสามารถโปรแกรม BF Wealth Plan ซึ่งเป็นเครื่องมือที่อยู่ภายใน BF Mobile Application ที่จะให้ข้อมูลข่าวสารและมุมมองการลงทุนของกองทุนบัวหลวง โดยโปรแกรมโฉมใหม่จะช่วยให้ผู้ใช้งานสามารถเช็คสุขภาพทางการเงินในเบื้องต้น เพื่อวางแผนทางการเงินได้อย่างเหมาะสม ซึ่งผู้ใช้งานสามารถสร้างและบันทึกเป้าหมายการลงทุน จากการกำหนดระยะเวลา เงินตั้งต้น เงินลงทุนต่อเดือน และระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ จากนั้นโปรแกรมจะแสดงกองทุนแนะนำตามเป้าหมายและความเสี่ยงเฉพาะบุคคล ทั้งแนะนำการปรับเปลี่ยนระยะเวลาลงทุน เงินลงทุนตั้งต้น หรือเงินลงทุนต่อเดือน ในกรณีค่าที่ระบุไม่สามารถบรรลุเป้าหมายได้ เพื่อเป็นแนวทางให้ไปถึงเป้าหมายการลงทุน“การวางแผนทางการเงินและการลงทุนเป็นสิ่งสำคัญที่ทุกคนควรทำ เพียงแต่ที่ผ่านมา บางคนอาจจะหลงลืมไป อย่างไรก็ตาม เมื่อมีสถานการณ์โควิด-19 แพร่ระบาด ทำให้คนเริ่มตื่นตัวกับการลงมือวางแผนทางการเงินและการลงทุนมากยิ่งขึ้น เพราะตระหนักแล้วว่า การเตรียมความพร้อมทางการเงินที่ดีจะช่วยให้รับมือกับสถานการณ์ไม่คาดคิดได้ ซึ่งโปรแกรม BF Wealth Plan นี้ จะช่วยเติมเต็มความต้องการของผู้ที่กำลังสนใจวางแผนทางการเงินได้ เพราะใช้งานไม่ยุ่งยาก จึงช่วยให้การวางแผนทางการเงิน การลงทุน กลายเป็นเรื่องง่ายมากขึ้น” นายพีรพงศ์ กล่าว


ในโปรแกรม BF Wealth Plan จะประกอบไปด้วย เครื่องมือย่อยทั้งหมด 3 หัวข้อ ได้แก่

· ความเสี่ยง - เป็นเครื่องมือให้ผู้ลงทุนทำแบบประเมินความเสี่ยง เพื่อทราบระดับความเสี่ยงในการลงทุนที่ผู้ลงทุนรับได้ จากนั้น ระบบจะประมวลผลให้ พร้อมแนะนำพอร์ตการลงทุนที่สอดคล้องกับระดับความเสี่ยงที่รับได้ มีตั้งแต่เสี่ยงต่ำ เสี่ยงปานกลางค่อนข้างต่ำ เสี่ยงปานกลางค่อนข้างสูง เสี่ยงสูงและเสี่ยงสูงมาก ขณะเดียวกัน ผู้ลงทุนสามารถปรับสัดส่วนการลงทุนเองตามใจชอบได้เช่นกัน โดยโปรแกรมจะคำนวณให้ว่า แผนการลงทุนที่เลือก คาดหวังผลตอบแทนได้ประมาณเท่าไหร่ บนพื้นฐานการใช้ข้อมูลผลการดำเนินงานในอดีตมาคำนวน

· เป้าหมาย – เครื่องมือนี้จะช่วยให้ผู้ลงทุนวางแผนการลงทุนตามเป้าหมายที่ต้องการได้ โดยโปรแกรมจะคำนวณจากการใช้ข้อมูลผลการดำเนินงานในอดีตว่า หากลงทุนตามแผนที่วางไว้จะสำเร็จตามเป้าหมายหรือไม่ พร้อมให้คำแนะนำทางเลือกในกรณีที่แผนการลงทุนทำให้ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย เช่น ยืดระยะเวลาการลงทุน เพิ่มเงินลงทุนตั้งต้น และการเพิ่มเงินลงทุนต่อเดือน

· การเงิน – เป็นเครื่องมือที่จะช่วยเช็คสุขภาพทางการเงิน ทำให้ผู้ลงทุนประเมินสถานะทางการเงินของตัวเองได้ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในการวางแผนทางการเงินต่อไป

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กล่าวว่า นอกจากการพัฒนาโปรแกรม BF Wealth Plan เพื่ออำนวยความสะดวกในการวางแผนการเงินและการลงทุนแล้ว กองทุนบัวหลวงยังมอบหมายให้ ทีมงาน BF Knowledge Center คลังสมองที่สำคัญ เดินหน้าภารกิจการถ่ายทอดความรู้ ความเข้าใจด้านการวางแผนการเงิน เพื่อมุ่งหวังให้คนไทย “อ่านออกเขียนได้ทางการเงิน” ผ่านกิจกรรม Investment Workshop อย่างต่อเนื่อง และครอบคลุมทั่วประเทศ โดยปรับรูปแบบกิจกรรมให้สอดคล้องกับยุคดิจิทัล มุ่งสู่การเรียนการสอนผ่านช่องทางออนไลน์มากขึ้น

ขณะเดียวกัน ยังมีแผนงานที่จะเพิ่มเติมการให้ความรู้คนไทยทั่วประเทศในรูปแบบการรับฟังผ่าน Podcast นอกเหนือจากการให้ความรู้ผ่านคลิปวิดีโอและบทความที่มีออกมาอย่างต่อเนื่องอยู่แล้ว ผ่านช่องทางออนไลน์ของกองทุนบัวหลวง ทั้งในเว็บไซต์ bblam.co.th รวมทั้ง BF Mobile Application และ B-YouTube โดยกองทุนบัวหลวง สำหรับกองทุนบัวหลวงมีมุมมองว่า หากคนไทยมีความรู้ ความเข้าใจเรื่องการเงินเพื่อลงทุนได้อย่างถูกต้อง ก็จะเป็นพื้นฐานสำคัญในการช่วยขยายฐานผู้ลงทุนผ่านกองทุนรวมเพิ่มเติมได้ อันจะทำให้ธุรกิจนี้เติบโตได้อย่างยั่งยืน พร้อมทำให้คนไทยมีความมั่นคงทางการเงิน อันเป็นสิ่งสำคัญที่จะทำให้เศรษฐกิจของประเทศแข็งแกร่งยิ่งขึ้นตามลำดับ