“BIS เริ่มซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ วันแรก”ภากร ปีตธวัชชัย กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย พร้อมด้วย นายสัตวแพทย์ ธนวัฒน์ คงเจริญสมบัติ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ. ไบโอซายน์ แอนิมัล เฮลธ์ ร่วมพิธีเปิดการซื้อขายวันแรกในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ในรูปแบบ Virtual Ceremony ของ บมจ. ไบโอซายน์ แอนิมัล เฮลธ์ ผู้ผลิตและผู้จัดจำหน่ายเวชภัณฑ์ เครื่องมือ อุปกรณ์ และผลิตภัณฑ์สำหรับปศุสัตว์และสัตว์เลี้ยงแบบครบวงจร ด้วยมูลค่าหลักทรัพย์ ณ ราคา IPO 1,884 ล้านบาท ในวันที่ 5 พฤษภาคม 2565 โดยใช้ชื่อย่อในการซื้อขายหลักทรัพย์ว่า “BIS”

60842134_344840146219935_815184079816228
60842134_344840146219935_815184079816228