ซีไอเอ็มบี ไทย ชูบริการ BizChannel@CIMB ธุรกิจไม่หยุดเดิน ทำงานได้ทุกที่ทุกเวลา

ทั้งจ่ายเงินเดือน โอนเงินในประเทศ โอนเงินต่างประเทศ ดูรายการเดินบัญชี ช่วย SME ฟรีทุกธุรกรรมออนไลน์ พร้อมรับดอกเบี้ยเงินฝากสูงสุด 1% ต่อปีผ่านบัญชี CIMB Biz Account

นายไพศาล ธรรมโพธิทอง ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ธุรกรรมการเงิน ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย เปิดเผยว่า ในภาวะที่เกิดการแพร่ระบาดของไวรัส Covid-19 ลูกค้าธุรกิจหรือผู้ประกอบการส่วนใหญ่ ตอบรับนโยบายของภาครัฐ “อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ” โดยการให้พนักงานทำงานจากที่บ้าน (Work from home) เพื่อลดความแออัดและลดความเสี่ยงในการติดเชื้อไวรัส Covid-19 ในที่ทำงานนั้น ที่ผ่านมาธนาคารได้พัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมต่างๆ ทางด้านการเงิน ซึ่งในสถานการณ์เช่นนี้ ลูกค้าธุรกิจและผู้ประกอบการสามารถรับบริการ BizChannel@CIMB และBizChannel@CIMB Mobile App ซึ่งจะไปเป็นตัวช่วยที่ให้ธุรกิจของลูกค้าเดินหน้าต่อไปอย่างไม่สะดุด


โดยเจ้าของธุรกิจสามารถทำธุรกรรมการเงินได้ด้วยตนเอง ทุกที่ทุกเวลาทั่วโลก ผ่านมือถือหรือแท็บเล็ต ไม่ว่าจะเป็นการจ่ายเงินเดือนพนักงาน การโอนเงินภายในธนาคารและต่างธนาคาร ทั้งในประเทศและต่างประเทศ การชำระเงิน ดูรายการเดินบัญชี ดูเงินคงเหลือ และเช็คสถานะได้ในทุกขั้นตอน รวมถึงการอนุมัติรายการต่างๆ ผ่านมือถือได้ทันทีที่ต้องการ และยังสามารถบริหารจัดการบัญชีทุกบัญชีภายใต้ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย และกลุ่มซีไอเอ็มบีอีก 4 ประเทศ ได้อย่างคล่องตัว ตลอด 24 ชั่วโมง โดยใช้เทคโนโลยีความปลอดภัยมาตรฐานสูงที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล

นอกจากนี้ ในช่วงที่นักธุรกิจส่วนใหญ่จะชะลอการลงทุน ธนาคารฯ ยังมีบัญชี CIMB Biz Account ที่สามารถพักเงินในภาวะที่เศรษฐกิจมีความผันผวน ให้เงินงอกเงยโดยรับดอกเบี้ยสูงสุดถึง 1% ต่อปี และยังช่วยลดภาระค่าธรรมเนียมธุรกรรมต่างๆที่ทำผ่านช่องทางธนาคารออนไลน์ Biz Channel@CIMB ฟรีทุกธุรกรรม อีกด้วย


สำหรับลูกค้าธุรกิจที่มีบัญชีธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย อยู่แล้ว และต้องการสมัครใช้บริการธนาคารออนไลน์ BizChannel@CIMB เพื่อทำธุรกรรมต่างๆ ได้อย่างต่อเนื่อง ไม่มีสะดุด ธนาคารขออำนวยความสะดวกให้กับลูกค้า ด้วยบริการเข้ารับเอกสารการสมัครถึงที่บ้านหรือออฟฟิศของลูกค้า โดยไม่ต้องเดินทางมาสาขา และไม่มีค่าใช้จ่าย ในเขตกรุงเทพฯ ลูกค้าธุรกิจสามารถติดต่อให้ธนาคารรับเอกสารการสมัครได้

60842134_344840146219935_815184079816228
60842134_344840146219935_815184079816228