• Chatchai

BKI กรุงเทพประกันภัย มอบสินไหมทดแทน PA 1st Smart


นางวรัญญา เทพสาร ผู้จัดการสาขาเชียงใหม่ บริษัท กรุงเทพประกันภัย หรือ BKI (ขวา)เป็นผู้แทนบริษัท มอบสินไหมทดแทนประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล PA 1st Smart จำนวน 3.2 แสนบาท ให้แก่ Mrs.Nan Mgwe (กลาง) ผู้รับประโยชน์ จากกรณีที่ Mr.Nar Sein ผู้เอาประกันภัยซึ่งเป็นบิดาเกิดอุบัติเหตุจากการขับขี่รถจักรยานยนต์ทำให้เสียชีวิต โดยมี น.ส.สุวปรียา จันทราภู ผู้จัดการธนาคารกรุงเทพ สาขาเทสโก้โลตัส หางดง (ซ้าย) ร่วมมอบสินไหมทดแทนและเป็นสักขีพยาน

  • Facebook

+66847000180

©2019-2020 by Wealth Plus Today.