BKI กรุงเทพประกันภัย มอบสินไหมทดแทน PA 1st Smart


นางวรัญญา เทพสาร ผู้จัดการสาขาเชียงใหม่ บริษัท กรุงเทพประกันภัย หรือ BKI (ขวา)เป็นผู้แทนบริษัท มอบสินไหมทดแทนประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล PA 1st Smart จำนวน 3.2 แสนบาท ให้แก่ Mrs.Nan Mgwe (กลาง) ผู้รับประโยชน์ จากกรณีที่ Mr.Nar Sein ผู้เอาประกันภัยซึ่งเป็นบิดาเกิดอุบัติเหตุจากการขับขี่รถจักรยานยนต์ทำให้เสียชีวิต โดยมี น.ส.สุวปรียา จันทราภู ผู้จัดการธนาคารกรุงเทพ สาขาเทสโก้โลตัส หางดง (ซ้าย) ร่วมมอบสินไหมทดแทนและเป็นสักขีพยาน