• Chatchai

BKI มอบสินไหมอุบัติเหตุส่วนบุคคล 4.2 แสนบาท


นายประยูร แน่งน้อย ผู้จัดการสาขาสระบุรี ธุรกิจสาขาและการร่วมทุน บริษัท กรุงเทพประกันภัย หรือ BKI (ซ้าย) มอบสินไหมทดแทนประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล จำนวนเงิน 420,000 บาท ให้แก่ นางสังเวียน โชติสังข์ (กลาง) ผู้รับประโยชน์ซึ่งเป็นภรรยาของนายประวิทย์ โชติสังข์ ผู้เอาประกันภัยที่เสียชีวิตจากอุบัติเหตุขับขี่รถจักรยานยนต์ โดยมีนางวาสนา คงคะสุวรรณ (ขวาสุด) ผู้จัดการธนาคารกรุงเทพ สาขาพระพุทธบาท ร่วมมอบสินไหมทดแทนและเป็นสักขีพยาน ณ ธนาคารกรุงเทพ สาขาพระพุทธบาท

  • Facebook

+66847000180

©2019-2020 by Wealth Plus Today.