BKI โชว์เบี้ยครึ่งปีแรกเติบโต19% กำไร 1,258 ล้านบาท คาดสิ้นปี 62 บรรลุเป้า 2 หมื่นล้านบาท


กรุงเทพประกันภัยเผยผลการดำเนินงานครึ่งปีแรกมีเบี้ยประกันภัยรับเพิ่มขึ้นถึง 19% คาดสิ้นปี 62 บรรลุเป้าหมาย 20,000 ล้านบาท เน้นการรับประกันภัยอย่างมีคุณภาพและควบคุมความเสี่ยงอย่างเข้มงวดพร้อมกับการลงทุนพัฒนาด้านเทคโนโลยีเสริมบริการที่ตอบโจทย์ลูกค้าและคู่ค้า


นายอภิสิทธิ์ อนันตนาถรัตน กรรมการและประธานคณะผู้บริหารบริษัทกรุงเทพประกันภัยหรือ BKI เปิดเผยว่าในช่วง 6 เดือนของปี 2562 บริษัททำเบี้ยรับรวมได้ 9,707 ล้านบาทเพิ่มขึ้น 19% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนและมีกำไรสุทธิจากการรับประกันภัยหลังหักค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานแล้ว 510 ล้านบาทรายได้สุทธิจากการลงทุน 871 ล้านบาทและมีกำไรสุทธิ 1,258 ล้านบาทลดลงเล็กน้อยเมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันกับปีที่ผ่านมาและมีกำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน 11.82 บาท


สำหรับแนวทางการดำเนินงานในช่วงครึ่งปีนี้บริษัทจะเน้นการรับประกันภัยอย่างมีคุณภาพเพื่อรักษาผลกำไรจากการรับประกันภัยโดยการพิจารณารับประกันภัยอย่างระมัดระวังและมีการควบคุมความเสี่ยงภัยที่เข้มงวดมากขึ้น เพื่อให้บรรลุเป้าหมายเบี้ยรับรวมในปีนี้ที่ 20,000 ล้านบาท และมีเป้าหมายเพิ่มอัตราการต่ออายุของกรมธรรม์ให้อยู่ในระดับที่ 85% จากปัจจุบันอยู่ 83%


ทั้งนี้ จะมีการพัฒนาระบบข้อมูลและBusiness Intelligence ให้พนักงานเข้าถึงสถิติข้อมูลผลการรับประกันภัยของกรมธรรม์แต่ละประเภทได้อย่างสะดวกและรวดเร็วสามารถจำแนกได้ถึงระดับคู่ค้าหรือลูกค้าแต่ละรายเพื่อให้พนักงานมีข้อมูลประกอบการพิจารณารับประกันภัยใหม่หรือต่ออายุกรมธรรม์อย่างครบถ้วนสามารถเสนออัตราเบี้ยประกันภัยได้อย่างเหมาะสมกับระดับความเสี่ยงภัย


นอกจากนี้ ยังมีวิเคราะห์พอร์ตงานผลิตภัณฑ์และแพกเกจที่ผลการรับประกันภัยมีแนวโน้มที่ไม่ดีโดยพิจารณาหาคุณลักษณะหรือปัจจัยของลูกค้าหรือทรัพย์สินที่ทำประกันภัยให้มีความสัมพันธ์กับระดับความเสี่ยงเพื่อปรับขึ้นค่าเบี้ยประกันภัยเฉพาะ Segment ที่มีความเสี่ยงสูงให้เหมาะสมแทนการปรับขึ้นเบี้ยประกันภัยแบบเหมารวมทั้งพอร์ตซึ่งจะส่งผลกระทบต่อการขยายงานกับ Segment ที่มีความเสี่ยงต่ำไปด้วย


รวมถึงการให้ความสำคัญกับการจัดทำ Risk Survey ก่อนการพิจารณารับประกันภัยอย่างเคร่งครัดโดยบริษัทฯได้เพิ่มอัตรากำลัง Risk Engineer เพื่อรองรับนโยบายนี้ตั้งแต่ช่วงต้นปีรวมทั้งให้คำแนะนำกับธุรกิจของลูกค้าเพื่อร่วมกันป้องกันความเสี่ยงภัยที่อาจเกิดขึ้นได้


นายอภิสิทธิ์ กล่าวว่า บริษัทมีแนวทางด้านการขยายเบี้ยประกันภัยดังนี้การออกผลิตภัณฑ์Package ใหม่ที่เจาะกลุ่มเป้าหมายเฉพาะกลุ่ม มีความคุ้มครองและระดับราคาที่เหมาะสมกับลูกค้าเป้าหมายโดยล่าสุดบริษัทฯได้พัฒนาผลิตภัณฑ์ประกันภัย3 โรคกวนใจที่คุ้มครองโรคไข้หวัดใหญ่มือเท้าปากและโรคร้ายจากยุง


การขยายงานประกันภัยในต่างจังหวัดโดยจะจัดตั้งสาขาใหม่อีก3 สาขาที่จังหวัดสมุทรสาครสุพรรณบุรีและลำปางภายในไตรมาส4 นี้รวมทั้งการพิจารณาความเป็นไปได้ในการขยายสาขาหรือสำนักงานตัวแทนในต่างประเทศ


การให้ความสำคัญกับการสร้าง Engagement กับลูกค้าและคู่ค้าอย่างต่อเนื่องโดยนำระบบ CRM มาใช้ให้เกิดประสิทธิภาพเช่นจัดทำแผนเยี่ยมเยียนลูกค้าคู่ค้างานต่ออายุการจัดแคมเปญการขายตลอดจนการสร้างทัศนคติและอบรมพัฒนาให้พนักงานทำหน้าที่เป็น Risk Consultant หรือ Business Partner กับลูกค้าและคู่ค้ามากกว่าการเป็นเพียง Insurer


“เราได้มีการลงทุนด้านเทคโนโลยีอย่างต่อเนื่องและพัฒนาการให้บริการทั้งด้านรับประกันภัยและสินไหมทดแทนเพื่อสร้างความพึงพอใจให้ลูกค้าในยุคดิจิตอลโดยนำเทคโนโลยี AI มาช่วยในการให้บริการลูกค้าที่โทรเข้ามาแจ้งอุบัติเหตุและทำเคลมรถยนต์ทางโทรศัพท์ โดยการนำ Robot มาช่วยเพิ่ม Productivity ในการทำงานด้านรับประกันภัยเพื่อให้บริการที่รวดเร็วขึ้นและล่าสุดบริษัทฯอยู่ในช่วงพัฒนาปรับเปลี่ยน Core Business System (CBS) เพื่อรองรับการขยายธุรกิจของบริษัทฯในอนาคต”นายอภิสิทธิ์กล่าว

60842134_344840146219935_815184079816228
60842134_344840146219935_815184079816228